Мітки: вода

У схі­дній части­ні Брна — ще один лісо­вий масив з річе­чка­ми і водо­схо­ви­ща­ми:


Read More »

Мітки: , , , ,

Про­ди­вив­ся цей фільм. Зго­ден з усі­ма факта­ми, але з їх обґрун­ту­ва­н­ням – ні, від­сто­юю мате­рі­а­лі­сти­чні поясне­н­ня.

Диви­ти­ся всім.

Мітки: , ,