Мітки: взгляд

Пере­гля­нув про­гра­му «Взгляд», яку випу­сти­ли в день мого наро­дже­н­ня — 29 вере­сня 1989 року. Гово­ри­ли про полі­ти­ку й еко­но­мі­ку, а що най­ці­ка­ві­ше — пита­н­ня гостям сту­дії ста­ви­ли сту­ден­ти.

На жаль, це мало впли­ну­ло на те, що ста­ло­ся через три роки.

Мітки: , ,