Мітки: варварство

Ори­гі­нал. Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року. Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз …

У Дні­про­пе­тров­ську на місці зне­се­но­го пам’ятника Лені­ну від­кри­ли ялин­ку Read More »

Мітки: , , , , ,

Ну, ви ж зна­є­те, як я до цьо­го став­лю­ся. Хто не знає, тому можу попу­ляр­но поясни­ти осо­би­сто. Але Укр­прав­да пише: Най­біль­ше пам'яток зали­ши­ло­ся в райо­нах: Гло­бин­сько­му — 11, Кре­мен­чу­цько­му та Семе­нів­сько­му — по 8, Мир­го­род­сько­му, Ново­сан­жар­сько­му, Хороль­сько­му — по 7. ОК, фіг із …

Про «лені­но­пад» Read More »

Мітки: ,