Мітки: вакансії

У нашу кон­то­ру потрі­бен молод­ший систем­ний адмі­ні­стра­тор. Що вима­га­є­ться (обов’язковий вхі­дний міні­мум): зна­н­ня прин­ци­пів робо­ти IP/Ethernet-мереж; загаль­не уяв­ле­н­ня про Linux (кон­кре­тний рівень виясня­ти­ме­ться на спів­бе­сі­ді, на пер­ший час це не так важли­во); умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мере­жу на клі­єнт­ських комп’ютерах з OS X і …

Вакан­сія молод­шо­го систем­но­го адмі­ні­стра­то­ра Read More »

Мітки: ,