Мітки: буденне

Щось я себе остан­ні два дні не впі­знаю — постій­но думаю про їжу, дуже бага­то їм вся­ко­го різно­го, але при цьо­му почу­ва­ю­ся гол­дним, важ­ко про­си­на­ю­ся, ледве встаю з ліж­ка, нічо­го не хоче­ться роби­ти.

Мітки:

Про­чи­тав Гро­мо­ву "Гле­ги". Твір дуже спо­до­бав­ся, але таке вра­же­н­ня, що він неза­кін­че­ний. Тим не мен­ше, реко­мен­дую. Зараз читаю Наза­ро­ва "Силай­ское ябло­ко". Дуже подо­ба­є­ться. Це остан­ній твір зі збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Попри­би­рав в кім­на­ті.

Мітки: ,

Зло: схо­же, я таки тро­хи при­хво­рав — гор­ло; інет сьо­го­дні цілий день видє­лу­є­ться; на інший сай­тах намер­тво пере­ста­ло пра­цю­ва­ти моде­ру­ва­н­ня комен­та­рів; надво­рі жар­ко… ні… там ПЕКЛО!; і вза­га­лі… :). Нади­бав сайт, де можна ска­ча­ти музи­ку з теле­пе­ре­да­чі "Что? Где? Когда?" Дві mp3-хи …

Return to Innocence Read More »

Мітки: , , ,

Вияв­ля­є­ться, пиво нічо так. Добрень­ке. Сиджу, зараз пишу диски Коля­ну, далі думаю при­би­ра­ти в кім­на­ті. Був на база­рі, жар­ко, блін.

Мітки: ,