Мітки: броварня

У неді­лю, 27-го числа, якраз після зда­чі сесії, ходив з одно­кур­сни­цею в Солом’янську бро­вар­ню. Її рекла­му почув на радіо ROKS. А пиво я люблю, тим біль­ше, те, яке роби­ться на місці.

Вра­же­н­ня суто пози­тив­ні, окрім одно­го — бро­ню­ва­н­ня сто­ли­ка через сайт не спра­цю­ва­ло, добре, що насту­пно­го дня я зате­ле­фо­ну­вав уто­чни­ти, й замо­вив уже голо­сом. У бро­вар­ні шум­но, але шум не такий, що дра­тує, а зви­чай­ний, люд­ський гул. Інтер’єр оформ­ле­ний зі сма­ком, а поста­но­во­чний апа­рат для варі­н­ня пива при­ва­бив око ще коли я сидів надво­рі — його видно через вікно. І диван­чи­ки м’якенькі, зру­чні.

Про пиво годі й каза­ти — дуже навіть ОК, хоча якщо порів­ню­ва­ти з медо­вим, яке я пив у «Пін­ті» сво­го часу, то його не пере­вер­шує. Зві­сно, це тіль­ки один сорт із шести. Тре­ба буде схо­ди­ти ще, спро­бу­ва­ти інші. Заку­ска, прав­да, доро­га.

Сайт бро­вар­ні ось, вва­жай­те це добро­віль­ною рекла­мою задо­во­ле­но­го оче­вид­ця.

Мітки: , , ,