Мітки: аська

Ходив на від­кри­т­тя фран­цузь­кої весни. На Софій­ській пло­щі було шоу шале­них дзво­на­рів. Я, прав­да, не думав, що стіль­ки наро­ду при­йде — ледь втов­пи­ли­ся. Поча­ток дій­ства видав­ся занад­то див­ним і без­глу­здим, але коли спра­ва дійшла до основ­но­го — до дзво­нів, то ста­ло все кла­сно. І неймо­вір­но.

Після закін­че­н­ня ледь вийшли із пло­щі — народ валив як паке­ти перед loopdetect'ом. Про­гу­ляв­ся аж до Арсе­наль­ної, щоб спо­кій­но сісти на метро.

Весна таки поча­ла­ся.

P.S. Аську вида­лив пов­ні­стю, навіть облі­ко­вий запис із їхньо­го сай­ту.

Мітки: , , , , ,

Я позбу­ва­ю­ся аськи, тому тим, хто хоче зі мною гово­ри­ти онлайн, потрі­бно вико­ри­сто­ву­ва­ти скайп або жаб­бер. Бажа­но жаб­бер. Кон­та­кти зібра­но на цій сто­рін­ці.

Мітки: , , ,

Long live, KPI Jabber server. Я не знаю, що з ним там тво­ри­ться, і яким чином він вза­га­лі міг від­па­сти так, щоб зби­ти всі гру­пи і транс­пор­ти, але мене це дій­сно задра­ло, тому я вирі­шив пере­повз­ти пов­ні­стю на свій запа­сний жаб­бер-сер­вак.

Отже:

  • JID: post-factum@jabr.org.ua
  • UIN: 207–266-213

В аську кра­ще не сту­ка­ти, так само, як і кори­сту­ва­ти­ся нею вза­га­лі.

Мітки: , ,

Чер­го­ва змі­на про­то­ко­лу аськи ста­вить під сум­нів доціль­ність її вико­ри­ста­н­ня.
Юзай­те жаб­бер!

Під він­ду: http://psi-dev.googlecode.com/files/setup-psi-plus-v0.13-dev-r130-20090112.exe
Під Дебі­ан: http://psi-dev.googlecode.com/files/psi-plus-v0.13-dev-r149-ubuntu-20090119-i386.deb

Мій JID: oleksandr@natalenko.name

Мітки: ,