Мітки: акунін

Маленькі відкриття

Вияв­ля­є­ться, сло­ва одні­єї з пісень улю­бле­ної гру­пи «Леги­он» – це сло­ва із арії Мефі­сто­фе­ля із опе­ри Шар­ля Гуно «Фауст» за 1859‑й рік. Про­зрів, як читав: шчолк. До речі, до цьо­го б не дійшов, якби не Аку­нін з його «Нефри­то­выми чётка­ми».

Мітки: , ,

Акунін і OpenID

Про­дов­жую «вза­хлёб» чита­ти пана Аку­ні­на, пері­о­ди­чно пере­ри­ва­ю­чись на еле­ктро­ди­на­мі­ку ;). Вво­джу тут OpenID. Може, хтось буде логі­ни­ти­ся так.

Мітки: ,

Азазель Акуніна

Осво­їв і це.

Мітки: ,

Турецкий гамбит

Про­чи­тав і це, за день, з ноут­бу­ка.

Мітки: ,

Нові книги

Про­чи­тав Аку­ні­на «Стат­ский сове­тник» в еле­ктрон­но­му вигля­ді. Спо­до­ба­ло­ся. На чер­зі інші його тво­ри.

Мітки: ,
Top