Мітки: автосправа

Рубі­ку, як зав­жди, при­хо­дять гені­аль­ні ідеї в голо­ву, от єди­не жаль, що рід­ко. Вчо­ра таки зібра­ли­ся вчо­ти­рьох (він з  Мари­ною і я з Іри­шкою), поси­ді­ли в… гм-гм… ну кафе, мабуть, потім в парк пішли. Гар­но вечір про­йшов… Сьо­го­дні поїхав і забрав пра­ва. Від­кри­ті кате­го­рії A і …

Вечір на чоти­рьох 🙂 Read More »

Мітки: ,

Что нам ветер да на это отве­тит?.. Пограв­ся із зов­ні­шнім вигля­дом сво­го Дебі­а­на — ста­ло наба­га­то при­коль­ні­ше і радує око. Зро­бив скрін­шот, думаю від­прав­лю на Лафокс чи на ЛОР. Про­си­дів в хаті май­же цілий день. Ну, те що їздив (в гараж aka …

ДДТ — Ветер Read More »

Мітки: , ,

При­їхав із зда­чі екза­ме­ну по авто­спра­ві. Тео­рію без поми­лок, пра­кти­ку не здав. Ну здам колись. Поа­дмі­нив сай­ти, про­а­пгрей­див дви­жок. Зараз або чита­ти­му, або хз що… Ніфі­га роби­ти не хоче­ться.

Мітки:

Рішаю кар­то­чки на авто­спра­ву. Вчо­ра отри­мав КУбун­ту 7.04, сьо­го­дні пра­цю­вав з неї в шко­лі. Нічо так, пай­дьот. Задов­бав­ся вигрі­ба­ти спам з пре­мо­де­ру­ва­н­ня комен­та­рів. Думаю над про­дов­же­н­ням вида­н­ня пере­да­них мені текс­тів Коли­бен­ка.

Мітки: , , ,

Вчо­ра фізи­чно не міг нічо­го напи­са­ти, бо рішав ті кля­ті кар­то­чки на авто­спра­ву. І сьо­го­дні, мабуть, теж ріша­ти­му. В шко­лі був день цивіль­ної обо­ро­ни. Нічо­го ціка­во­го, окрім того, що я поба­чив зна­йо­мо­го поже­жни­ка і нага­дав йому про те, що вони нам про­гра­ли їх …

Під зву­ки “Кре­ма­то­рію”… Read More »

Мітки: ,