Мітки: поїздки

Малень­кий від­по­чи­нок закін­чу­є­ться…

Новий рік зустрі­ли як годи­ться — Іра, Коля, Саня і я. У мене. Потім пішли були в центр, а там холо­дно. Наку­пи­ли пива, дога­ня­ли­ся зно­ву таки в мене до гли­бо­кої ночі чи до ран­ньо­го ран­ку.

Їздив з Ірою в Яре­ськи до її бабу­сі. Все там гар­не, от тіль­ки мій шлу­нок під­вів по саме німа­гу (отра­вив­ся вдо­ма)…

Зав­тра вже їду в Київ… Так гид­ко, аж писа­ти не хоче­ться.

Мітки: ,

Іра ска­за­ла, щоб я напи­сав, що я оду­мав­ся. Вла­сне, вона і є при­чи­ною того, що я оду­мав­ся. Я оду­мав­ся.

В прин­ци­пі, сьо­го­дні здав 2 лаби по хімії і кре­сле­н­ня. Лиши­ло­ся зав­тра б тео­рію по роз­чи­нам зда­ти…

До речі, про вихі­дні.

Я при­їхав в Комс в п'ятницю. Виспав­ся хоч. Іра при­їха­ла в субо­ту. В неді­лю я її пово­див по всьо­му місту, були і на Южно­му, і на Дні­прі, і по визна­чних місцях… Фоткав Її на фоні тан­ків :). Фотки будуть — викла­ду. Вече­ром нічо­го так пове­че­ря­ли. Валя­ли дура­ка ;).

Так би зав­жди…

Мітки: , ,

Ну буває, всі ми люди, тим біль­ше в тій обста­нов­ці, де я…

Але то все таке, я зав­тра наре­шті поїду додо­му. Батьки про це не зна­ють :). Спра­ва і в тому, що хоче­ться наре­шті від­по­чи­ти від обща­ги і всьо­го-всьо­го-всьо­го цьо­го, і в Іру­ські, яка пла­ну­ва­ла поїха­ти додо­му (а що я без неї тут роби­ти­му???), і в тому, що наша шко­ла пра­цює в субо­ту, а я так хотів побу­ти на уро­ках…

Мар­шру­тка на 14:00, назад 611‑м в неді­лю.

Зі свя­та­ми :).

Мітки: ,

Наре­шті.

При­їхав з Ірунь­кою на свя­та.

УРАААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!

Мітки:

Так, я все, в прин­ци­пі, нала­шту­вав, пишу з ноут­бу­ка (десктоп як сер­вер для досту­пу в інет). Задо­во­ле­ний, а ви як дума­ли ;)? За годи­ну їду до Іри­шки, йде­мо на диско­те­ку. Вчо­ра також гуля­ли, в сана­то­рії.

Їздив у Хар­ків, купив зимо­ву кур­тку, светр. Двоє суток не спав, тому вчо­ра, як тіль­ки при­їхав від Соне­чка, зава­лив­ся спа­ти.

Мітки: , ,