Мітки: ідіоти

Позор ослі­ка

Мітки: , ,

Жив собі хло­пчик в гур­то­жи­тку і ніко­го не чіпав. І в гур­то­жи­тку час від часу про­па­да­ла гаря­ча вода. Хло­пчик з ціка­во­сті спи­тав у гру­пі новин сво­го уні­вер­си­те­ту про те, чому так. За кіль­ка днів хло­пчи­ка викли­ка­ла до себе заві­ду­ю­ча і попу­ляр­но поясни­ла, що тре­ба писа­ти, а що – філь­тру­ва­ти.

І що це таке, бля­ха-мать?

Мітки: , ,

Зно­ву купа яки­хось «под­счи­та­ев» сто­їть на Май­да­ні з пала­тка­ми і гне­ться під гучну музи­ку.

Мітки: ,

http://www.zdnet.com.au/insight/software/soa/Is-it-Windows-7-or-KDE-4-/0,139023769,339294810,00.htm

Люди тупі і не шарять. Їм що про­по­ну­ють, те вони і беруть не дума­ю­чи.

Окре­мий +1 авто­рам відео і +1024 роз­ро­бни­кам КДЕ4.

Мітки: , ,