Мітки: днюха

Сьо­го­дні у това­ри­ша, а точні­ше, у това­ри­шки Дашки Біло­конь таке собі вели­ке свя­то — 17 років від дня наро­дже­н­ня, з чим я її сер­де­чно і вітаю!

Мітки:

Моє­му Соне­чку сьо­го­дні 18 :). Тепер Іра пов­но­лі­тня… еее… само­стій­на… еее… тітка :), якій можна дещо і тро­хи біль­ше ;).

Вот з чим я її і вітаю! А також бажаю з цьо­го щасли­во­го дня, п'ятниці, 13-го, про­дов­жу­ва­ти бути такою, як вона є, і ще кра­щою, здо­ро­вою, чарів­но вро­дли­вою (як зав­жди) ну і любля­чою і коха­ною, само собою :).

І батькам її спа­си­бі за те, що таку пер­ли­ну дали сві­ту…

Ір, я тебе люблю!

Мітки: ,

Що не качай, що не почи­най слу­ха­ти, все рів­но повер­та­є­шся туди, звід­ки почав… Jelonek :).

P. S. Вчо­ра­шньо­го дня сиді­ли в "Челен­та­но", від­мі­ча­ли День десан­тни­ка Хазро­на. Щасли­во­му ново­де­сан­то­ва­но­му пода­ру­ва­ли бочку пива Вар­штай­нер, хім­ста­кан ака бокал і… дам­ські цигар­ки.

Мітки: , ,

Ну по-пер­ше, я помру від скром­но­сті, якщо ска­жу, що вчо­ра у мене був ДР. Окре­ме спа­си­бі хоті­ло­ся б висло­ви­ти сво­їм батькам, які його зір­ва­ли і посла­ли коту під хвіст.

На про­ти­ва­гу, Іри­шка пода­ру­ва­ла фле­шку 1 Гб, а хло­пці з кім­на­ти — гар­ню­чі наву­шни­ки. Сиджу, пру­ся з музи­ки.

В яко­сті пода­рун­ка собі коха­но­му зро­бив під­клю­че­н­ня в мере­жу КПІ і до Інтер­не­ту. Тепер я зно­ву на зв'язку :). Ну і купив купу книг, в масі сво­їй фан­та­сти­ка, але і нади­бав слов­ник англо<=>український по теле­ко­му­ні­ка­ці­ям.

Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми — Сашком Михаль­чу­ком, Вальою, Максом (колись :)).

Іри­ска поїха­ла на тиждень додо­му рекла­му­ва­ти уні­вер. Блін, щастить же людям :).

Поти­хень­ку вли­ва­ю­ся у робо­ту. Окрім навча­н­ня, фору­му і дів­чи­ни, на мені ще ско­ро буде адмін­ство локаль­ної мере­жі обща­ги. 300 ком­пів, як-не-як.

Ну, наду­маю ще щось — напи­шу.

Пи. Си. Фар­ка­л­лєр пустив в даун сер­вак перед цим на пару днів. Потім пере­зі­брав пих-пих — в мене від­ва­ли­ла­ся тема. Ну нічо, не голов­не. Голов­не — зміст. А він і текс­то­вий зго­ди­ться.

Мітки: , , , ,