Тіки повер­нув­ся. Спо­до­ба­ли­ся «Есте­тік Едю­кейшн» і «Дру­га ріка», коли почав висту­па­ти «Бум­бокс», я втік. Не проперло.

Спро­бую послу­ха­ти «Дру­гу ріку» ще.

З тегами: , ,

Що не качай, що не почи­най слу­ха­ти, все рів­но повер­та­є­шся туди, звід­ки почав… Jelonek :).

P. S. Вчо­ра­шньо­го дня сиді­ли в "Челен­та­но", від­мі­ча­ли День десан­тни­ка Хазро­на. Щасли­во­му ново­де­сан­то­ва­но­му пода­ру­ва­ли бочку пива Вар­штай­нер, хім­ста­кан ака бокал і… дам­ські цигарки.

З тегами: , ,

Зда­ва­ло­ся б, що поєд­нує ці дві речі?

Вчо­ра Скор­пи висту­па­ли на Євро­пей­кі. Нева­жно, за кого і хто їх запро­сив, але кон­церт був кла­сний, хоч і з запі­зне­н­ням на дві з чимось годи­ни. Почув всі пісні, що хтів, а також бага­то чого ново­го і забу­то­го. Тре пере­слу­хо­ву­ва­ти їх зано­во, чим ско­ро і займуся.

А сьо­го­дні був на кон­фе­рен­ції ака мастер-клас по Піто­ну. Все кла­сно, фото­звіт тут.

З тегами: ,

Як і обі­цяв, вла­сне. Ось.

Соб­сно, видно, без коментарів :).

Я шама­ню над вогни­щем. Да-а-а‑а, а ви думали %)?

І ще одна важли­ва деталь­ка — пишу я явно не зі сво­го ком­па. З чийо­го б ви думали?

P.S. Дістав сьо­го­дні аль­бом Хари­змы "II". Вже і про­слу­хав — слів нема, все класно.

З тегами: , ,