Інструменти

Опе­ра­цій­на систе­ма Linux
Дистри­бу­тив Arch Linux
Ядро pf-kernel
Робо­че сере­до­ви­ще KDE
Текс­то­вий реда­ктор Vim
Офі­сний пакет LibreOffice
Бра­у­зер Opera
Пошто­вий клі­єнт KMail
Клі­єнт RSS Tiny Tiny RSS
Музи­чний пле­єр Clementine
Відео­пле­єр bomi
Растро­вий реда­ктор GIMP
Реда­ктор RAW darktable
Клі­єнт BitTorrent rtorrent + ruTorrent
Фай­ло­вий мене­джер Midnight Commander
Ему­ля­тор тер­мі­на­лу Konsole
Коман­дна обо­лон­ка zsh
Вір­ту­аль­на маши­на KVM
Слов­ни­ки GoldenDict

 

 • Jeffren

  Хм. В мене май­же такий же набiр. А на чому усе це пра­цює?
  (Маю на ува­зi комп'ютер/ноутбук який?)

 • Замість Thunderbird впи­сав Claws Mail, бо зараз на ньо­му.

  А пра­цює все на Dell Vostro 3360.

 • Tempest

  А з чим зв’язаний пере­хід на Claws Mail?

 • Тим, що Thunderbird почав нео­чі­ку­ва­но жер­ти про­це­сор­ний час (інде­ксу­ва­н­ня я вими­кав, ага) і тупи­ти на вели­ких скринь­ках (біль­ше 20000 листів).

 • ussteel

  Фаєр­фокс тепер теж не альо?

 • Та якось уже дав­но не альо. Прав­да, на робо­ті чомусь саме ним кори­сту­ю­ся. Може, це поки що.