Ідеологія

Ниж­че пред­став­ле­ний пото­чний спи­сок ста­тей, на які спи­ра­є­ться моя іде­о­ло­гія в IT.

Спо­ді­ва­ю­ся, спи­сок буде попов­ню­ва­ти­ся.