Філософія у ВУЗах

Основ­на помил­ка у викла­дан­ні філо­со­фії у техні­чних ВУЗах сту­ден­там техні­чних спе­ці­аль­но­стей поля­гає у пере­ван­та­же­но­сті текс­тів, які даю­ться на опра­цю­ва­н­ня.

Техні­чній люди­ні не вла­сти­во чита­ти купу «водя­но­го» текс­ту і виби­ра­ти звід­ти якісь голов­ні ідеї, аби вло­ви­ти, що ж хотів ска­за­ти Гегель, Копнін чи Ільєн­ков.

Виправ­ля­є­ться це робо­тою викла­да­чів по витя­гу­ван­ню цих ідей з текс­тів, фор­му­ва­н­ня з них про­стих і зро­зумі­лих таблиць, а при пода­чі їх сту­ден­там — роз­жо­ву­ва­н­ня основ­них понять і прин­ци­пів, чому так.

Про­сти­ми сло­ва­ми: чесно, мені пофіг, як думав Арі­сто­тель, і з ким його порів­нює Копнін. Осо­би­сто мені важли­во те, до чого дійшли вре­шті решт роз­ду­ми щодо, напри­клад, «рас­суд­ка» і «разу­ма». Нев­же так важ­ко напи­са­ти два рече­н­ня типу «Рас­су­док — це», «Разум — це»… і все?

Осо­би­сто я ці всі їхні філо­соф­ські стру­кту­ри нама­га­ю­ся уяв­ля­ти якось ієрар­хі­чно зі зв’язками між собою. Суть техні­ка — авто­ма­ти­чний ана­ліз «на льо­ту» ска­за­но­го і напи­са­но­го, а не нама­га­н­ня зро­зу­мі­ти, як це уявив за них автор.

Ніза­чот філо­со­фам, вопсчем :).

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.