Červený kopec

Тієї неді­лі, 8‑го числа, я вибрав­ся на Červený kopec.


Červený kopec — це така гор­би­ста місци­на у Štýřice понад Свра­ткою. Доїха­ти можна кіль­це­ви­ми мар­шру­та­ми до зупин­ки Рів’є­ра (сам пляж зараз пере­бу­до­ву­ють), а звід­ти — пішки лісо­вою нау­ко­вою стеж­кою вздовж річки.

Весна тіль­ки почи­на­є­ться, дере­ва пере­ва­жно голі:

На Свра­тці, як зав­жди, є аера­цій­ні міні-дам­би:

Пря­мо біля річки також іде стеж­ка, але нам тре­ба вище. Вид із місця від­по­чин­ку понад цією лісо­вою стеж­кою:

На пере­дньо­му пла­ні, мабуть, якісь місця для кем­пін­гу, але що воно таке насправ­ді — не знаю. Через доро­гу видно павіль­йон «Z» Вистав­ко­во­го цен­тру, і його ми ще поба­чи­мо далі.

Сама стеж­ка нази­ва­є­ться нау­ко­вою, бо вздовж неї є вся­кі інфор­ма­цій­ні стен­ди про флору/фауну. Мабуть, нею пері­о­ди­чно водять дітей.

Якщо звер­ну­ти з доро­ги й видер­ти­ся наго­ру кам’я­но-гли­ня­ни­ми схи­ла­ми, можна потра­пи­ти на окре­мий горб, із яко­го видно оби­дві голов­ні будо­ви міста:

Злі­ва, оче­ви­дно, Шпіл­берк, спра­ва — Петров.

Дохо­ди­мо до того місця, зара­ди яко­го я сюди й вила­зив. Виглід­ка, 295 м над рів­нем моря:

А вигля­да­є­ться з неї, вла­сне, отак:

Чер­во­на оваль­на шту­ка на пере­дньо­му пла­ні — вело­дром. Нав­ко­ло ньо­го — павіль­йо­ни Вистав­ко­во­го цен­тру. Обти­нає це все тра­са №42.

На задньо­му пла­ні — Pisárky і Stránice.

Спу­ска­є­мо­ся назад, попу­тно чита­ю­чи напи­си на пар­ка­нах:

«Ви — ті, на кого самі ж чека­ли».

«Я ніко­го не шукаю, я ста­ну всім».

У яко­сті екс­пе­ри­мен­ту, цьо­го разу фото­гра­фії були пря­мо jpeg низь­ко­кон­тра­стно­го про­фі­лю пря­мо з каме­ри, але обрі­за­ні по рів­ням у GIMP'і, щоб роз­тя­гну­ти той же кон­траст до розум­них меж. Усе-таки, ручний резуль­тат з RAW'ок мені подо­ба­є­ться біль­ше.

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.