Veverská Bítýška

Вевер­ска Біти­шка — це місте­чко (от саме місте­чко, а не село і не місто, це така офі­цій­на кла­си­фі­ка­ція) за при­бли­зно 14 км від Брно, якщо їха­ти вздовж Свра­тки. 6‑го числа я туди вибрав­ся про­сто так.

Місте­чко, мабуть, нічим осо­бли­вим не від­рі­зня­є­ться, але має всі атри­бу­ти типо­во­го чесько­го насе­ле­но­го пун­кту. Напри­клад, ним тече одна неве­ли­чка річе­чка, Білий потік:

яка впа­дає біля мосту у Свра­тку, робля­чи її від­ра­зу шир­шою. Місце, де річки схо­дя­ться, облю­бо­ва­не качка­ми, що теж типо­во:

Як і у вся­ко­му пова­жно­му місте­чку, тут є костел, який носить ім’я Яку­ба Вєтші­го («біль­шо­го», тоб­то):

Поряд — мерія із соня­чним годин­ни­ком. Спра­ва від мерії — голов­на пло­ща (яка нехи­тро нази­ва­є­ться Na Městečku, себ­то, «у місте­чку»; дуже ори­гі­наль­но), злі­ва — Білий потік, зза­ду — бібліо­те­ка. Там же видно й апте­ку:

Якщо прой­ти далі рекре­а­цій­ною стеж­кою, яка, як зав­жди, позна­че­на, у тому числі і на кар­тах, то буде видно Свра­тку:

(це якась аера­цій­на й очи­сна спо­ру­да із закри­тим вхо­дом, а шко­да, бо там є неве­ли­чкий водо­спад й оті міс­тки)

і гори, куди ж без них:

Висо­та біль­ше 400 м, але ліз­ти я туди поки не став — мокро і бру­дно. Така зима випа­ла. Наве­сні чи влі­тку можна буде.

Якщо я пра­виль­но зро­зу­мів, то це — сто­ма­то­ло­гі­чна клі­ні­ка:

Місте­чко не обді­ле­не виро­бни­цтвом. Напри­клад, там міні­мум дві фар­ма­цев­ти­чні фір­ми, Hartmann і Bioster. Не знаю, чи то про­сто скла­ди, чи щось там таки виро­бля­ють, але про­е­кти спів­фі­нан­со­ва­ні ЄС. Уявіть собі таке, ну не знаю, в Забрід­ках під Сан­жа­ра­ми, напри­клад.

Ще є пекар­ня, пошта, ресто­ран­чи­ки, музей наро­дно­го мисте­цтва. І всі­ля­кі дета­лі типу таких:

Прав­да, час вони пока­зу­ють не той, що тре­ба. Може, про­сто деко­ра­ція.

Нао­ста­нок, потік біля мерії:

і Свра­тка ближ­че до при­ста­ні:

Між Брно і Біти­шкою в теплу пору року кур­су­ють чов­ни. Як транс­порт вони зов­сім не годя­ться, бо йдуть дов­го і роблять бага­то зупи­нок, а от як тури­сти­чна при­на­да — ціл­ком. І роз­цін­ки стан­дар­тні, бо це типу части­на гро­мад­сько­го транс­пор­ту. Тре­ба буде спро­бу­ва­ти.

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.