Євротур. Утрехт

На поча­тку міся­ця я літав у Нідер­лан­ди і Бель­гію. Пря­мий рейс із Брна є в Ейнд­хо­вен, тому про це місто я тіль­ки коро­тко можу ска­за­ти, що воно при­коль­не, оскіль­ки був там про­їздом і одну ніч у готе­лі. Мар­шрут про­ля­гав до Брюс­се­ля через Утрехт, Хіль­вер­сум і Амстер­дам, і сьо­го­дні тро­хи фоток з Утре­хта.

В Утре­хті живе моя одно­кур­сни­ця, тому було кому пово­ди­ти і тро­хи пока­за­ти місто (вона сама ще його не дуже знає).

Місто, зві­сно, типо­во гол­ланд­ське через низо­вин­ну місце­вість і близь­кість до моря, тому є кана­ли:

Аку­ра­тни­ми вули­чка­ми гуля­ють місце­ві і тури­сти. Я думаю, тури­стів там навіть біль­ше:

Уга­дай кра­ї­ну за фото­гра­фі­єю. Типо­ві Нідер­лан­ди:

Такі вело­си­пе­дні поля можна поба­чи­ти, мабуть, у кожно­му місті. При­найм­ні, у тих, де я був, кіль­кість вело­си­пе­дів зашка­лює.

У кана­лах живуть каче­чки:

Набе­ре­жні досту­пні для від­по­чин­ку. Обла­што­ва­ні або лаво­чки, або літні пло­щад­ки ресто­ра­нів. Також у деяких місцях є міні-при­ста­ні, з яких можна застри­бну­ти у човен і попла­ва­ти містом:

Євро­па (сар­казм):

Біля две­рей будин­ків або на вікнах ростуть усі­ля­кі кві­ти. Буває, тро­ян­ди, буває, щось таке:

Місце­вий point of interest:

Нази­ва­є­ться Rijn en Zon. Інфор­ма­ція у Вікі нідер­ланд­ською і німе­цькою :(.

Кана­ли петля­ють між дере­ва­ми, про­хо­дять під числен­ни­ми моста­ми і всі­ля­ко спри­я­ють хоро­шо­му від­по­чин­ку:

Внє­за­пно:

Час пере­хо­пи­ти якийсь салат і від­прав­ля­ти­ся на вок­зал. Оста­н­ня цьо­го разу фотка, зві­сно, з вело­си­пе­ди­ста­ми:

На чер­зі — букваль­но кіль­ка слів про Хіль­вер­сум.

Мітки: , , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.