Деревця

На Кра­ло­во­му Полі щось цві­те:


Мабуть, яблу­ка.

Пря­мо перед непаль­ським ресто­ран­чи­ком, куди ми ходи­мо обі­дать пері­о­ди­чно.

І навіть див­но, що сьо­го­дні май­же ввесь день ішов сніг.

Мітки: , ,