Про Центральну Моравію

99 крон Чеським дра­гам + пів­то­ри годи­ни дру­гим кла­сом — і я в Оло­мо­у­ці.

img_20161127_133626

Оло­мо­уц — це таке ком­па­ктне ста­ту­тне місто між Брном і Поль­щею. Мені гово­ри­ли, що воно дуже гар­не і спо­кій­не, і що якщо ти не зна­єш, куди пода­ти­ся на вихі­дні, — їдь туди. Що я і зро­бив.

0-02-05-3c72a4405ca969ea2309471bd81def6b7303da6d23b298c5c1a56063a179c1c7_full

За шість годин я там обі­йшов увесь центр, поба­чив усі три річки, усі голов­ні пло­щі, парк і оту гар­ну архі­те­кту­ру, про яку мені гово­ри­ли, а також пообі­дав тра­ди­цій­ною ядер­ною часни­чкою. Місто мало­лю­дне, навіть після Брна незви­чно.

0-02-05-c615eb0bfde0458176670b9a44058b8176733b9481a2170589a7abae9450f773_full

Його ще нази­ва­ють малень­кою Пра­гою. Тре­ба повер­ну­ти­ся сюди влі­тку, щоб заста­ти робо­чи­ми фон­та­ни. Їх тут бага­то, а фон­та­ни я дуже люблю. Як і пло­щі.

img_20161127_134312

На одній із площ навіть зали­ли каток. Під час різдвя­них ярма­рок центр кожно­го чесько­го міста при­тя­гує купу людей.

img_20161127_134628

Ну а вве­че­рі вули­чки Оло­мо­у­ца пере­тво­рю­ю­ться на диво.

0-02-05-77847d70616422cfe89d1b1e2e53696bb5942908ef0ec5bc10a6a9369a284e39_full

Схо­же на кадри з яко­гось філь­му, тіль­ки з яко­го — не пам’ятаю.

0-02-05-040a92ff917d19b2e8c54edfee0e2bbd396a2e63d91d51c2c9e3eb16613c6491_full

Зві­сно, без готи­ки ніку­ди.

0-02-05-bb1eba17cbcb2901e6887009391e9c770523a7a3af83b1743e025107fb531090_full

Уве­че­рі на голов­ній пло­щі почав­ся кон­церт. Висту­пав Folk Team, і що хара­ктер­но, це гурт із Брна. Гра­ли дуже сим­па­ти­чну мело­дій­ну музи­ку, і навіть поло­ви­ну слів я зміг розі­бра­ти. Зали­шу тут одну пісню, яку запам’ятав, інші можна віль­но зна­йти на тому ж юту­бі.

Попри дощ і вечір­нє похо­ло­да­н­ня, можна було зігрі­ти­ся і їжею, якої на таких ярмар­ках дуже бага­то, і від­по­від­ни­ми напо­я­ми. В Оло­мо­у­ці пере­ва­жно про­да­ють пунш, тоді як у Брні, напри­клад, — глін­твейн і медо­ву­ху. Тра­ди­цій­но, є трдель­ни­ки, які я так і не спро­бу­вав, бо на них ста­біль­но вели­кі чер­ги, і міль­йон видів м’яса, і чеські дра­ни­ки — брам­бо­ра­ки. Цей народ помі­ша­ний на кіль­кох речах, і в їжі — це м’ясо плюс кар­то­пля.

Зві­сно, не їсти я туди їздив :).

На моїй пам’яті таке пози­тив­не вра­же­н­ня на мене спра­ви­ло колись дав­но тіль­ки одне місто — Коло­мия. Тепер до цьо­го коро­тко­го спи­ску дода­є­ться ще й Оло­мо­уц.

P. S. номер один: в Оло­мо­у­ці, на від­мі­ну від Брна, при­стой­ний залі­зни­чний вок­зал. Хоча, я уже зга­ду­вав про це, коли писав про Відень.

P. S. номер два: навіть у тако­му мальов­ни­чо­му місті я зна­йшов смі­тник у нео­чі­ку­ва­но­му місці. Не тіште себе ілю­зі­я­ми щодо Євро­пи, тут також усе буває :).

Мітки: ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.