Думки вголос

Чесно кажу­чи, я від­вер­то роз­ча­ро­ва­ний тим, що зро­бив Olympus зі сво­їм фла­гма­ном. В огля­дах чомусь про це не гово­рять, але коли диви­шся лабо­ра­тор­ні знім­ки в порів­нян­ні з інши­ми каме­ра­ми, вияв­ля­є­ться, що резуль­тат застряг нога­ми десь у 2010–му році на рів­ні мого був­шо­го D3100. Щось таке нечі­тке, і шумить силь­но.

І за це вони хочуть 2000, і це тіль­ки туша.

Зві­сно, я розу­мію масо­ве невдо­во­ле­н­ня цим числом. Дві тися­чі! Каме­ра силь­но пере­оці­не­на, навіть зва­жа­ю­чи на ціл­ком виправ­да­не фапа­н­ня на вбу­до­ва­ну ста­бі­лі­за­цію. Але чого воно вар­те, коли кар­тин­ка шумить? Olympus, ти не міг узя­ти все те саме, але не ста­ра­ти­ся запи­ху­ва­ти понад 20 мега­пі­ксе­лів у подвій­ний кроп? Видно ж, що 16 — сте­ля, а ще кра­ще, якби було 12. І цьо­го б на все виста­чи­ло, і шумів би не було.

Окре­мо хочу дода­ти, що мене нудить від самих скрін­шо­тів меню, а від поясне­н­ня, як ним кори­сту­ва­ти­ся, памо­ро­чи­ться в голо­ві. Я ще можу зро­зу­мі­ти вими­кач злі­ва (why not?), від­су­тність джой­сти­ка (хоча зараз це вже див­но для каме­ри, яка пози­ціо­ну­є­ться як репор­та­жна) і неви­ра­зне керу­ва­н­ня екс­по­па­ра­ме­тра­ми. Але UI! З таким UI за ерго­но­мі­ку не може бути біль­ше 2 за 10-баль­ною шка­лою.

Вітаю, Olympus, ти зро­бив над­до­ро­гу ігра­шку.

Я мораль­но гото­вий до X‑T2 і доро­гу­що­го скла 16–55 f/2,8. Без ста­бі­лі­за­ції та без пов­ні­стю арти­ку­льо­ва­но­го дис­плея, зате з без­ком­про­мі­сною кар­тин­кою і настіль­ки оче­ви­дним, про­стим і зру­чним керу­ва­н­ням, що тіль­ки чудно, чому в інших не так. І якщо мене най­ближ­чим часом не зди­вує Panasonic з їхнім при­ви­дом у вигля­ді GH5 або той же Olympus із фан­том­ною наді­єю на пов­но­ка­дро­ву без­дзер­кал­ку, то так воно, дума­є­ться, і буде. Дзер­кал­ку не хочу, а то вже зва­жив­ся б на D500.

P. S. Поди­ві­ться чеський фільм «Тео­рія тигра». Над­зви­чай­на шту­ка.

Мітки: ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.