Знову про хвостинг

Не секрет, що для осо­би­стих цілей у яко­сті сер­вер­ної пла­тфор­ми я вико­ри­сто­вую Ubuntu. У свій час мене на неї під­са­див Фар­ка­л­лєр, і це справ­ді виявив­ся нор­маль­ний вибір: регу­ляр­ні релі­зи, не про­ту­хший софт, ста­біль­ність, покра­ще­н­ня тощо. Але з вихо­дом 15.04 усе змі­ни­ло­ся — я ще ніко­ли не бачив тако­го сиро­го дистри­бу­ти­ва. Заде­кла­ро­ва­ний пере­хід на systemd вико­на­но щонай­гір­ше: поло­ви­на сер­ві­сів уза­га­лі не кон­вер­то­ва­на, інте­гра­ція з нала­шту­ва­н­ня­ми мере­жі ніку­ди­шня, базо­ві скри­пти ста­ли пада­ти. Я б ще зро­зу­мів, якби це тра­пи­ло­ся на одно­му сер­ве­рі, але якщо на кіль­кох одно­ча­сно — це діа­гноз.

Май­же два роки тому я вже зміг заду­ма­ти­ся про те, що роби­ти далі, але тоді ще все було нор­маль­но. Давай­те прой­де­мо­ся по пун­ктах того поста:

 • Дебі­ан. Сві­жий восьмий реліз і прав­да радує, але тра­ди­ція несві­жо­го софта, зві­сно, не змі­ни­ла­ся.
 • CentOS. Сім­ка, а за нею і 7.1 над­зви­чай­но чудо­во пра­цю­ють у сер­йо­зно­му про­да­кшні в мене на робо­ті у вели­ких кіль­ко­стях, і я тішу­ся з того, але для осо­би­стих цілей не годи­ться. По-пер­ше, я так же пата­ло­гі­чно не люблю RPM-based. По-дру­ге, софт не настіль­ки сві­жий, як хоті­ло­ся б. Хоча сто­рон­ні­ми репа­ми по типу remi це таки вирі­шу­є­ться при­найм­ні час­тко­во.
 • Федо­ру, Сусю від­ки­даю з тих же при­чин. dnf, до речі, під­глю­чує, мені стрьом­но йому дові­ря­ти керу­ва­н­ня паке­та­ми.
 • Ман­дрі­ва і похі­дні фор­ки май­же всі мер­тві. RIP.

Помі­ти­ли, що я пропу­стив? Зві­сно, Арч. За бага­то років стра­хи щодо того, що щось може від­ва­ли­ти­ся, зов­сім роз­сі­я­ли­ся. Наба­га­то про­сті­ше слід­ку­ва­ти за рол­лінг-релі­зом і поти­хень­ку в про­це­сі пиля­ти систе­му від­по­від­но до нових змін, ніж мажор­но онов­лю­ва­ти­ся між релі­за­ми і два дні роз­би­ра­ти­ся, що ж ще зла­ма­ло­ся з без­лі­чі паке­тів. Тому окрім того, що Арч дав­но осе­лив­ся в мене на ноу­ті, тепер він буде ще й на сер­ве­рі, а точні­ше, щонай­мен­ше на трьох сер­ве­рах. Мігра­ція у про­це­сі, і про те, з чим я вже зіткнув­ся, одно­зна­чно можна буде напи­са­ти окре­мий пост.

А тепер про хво­стинг. Вияви­ло­ся, що арче­при­сто­со­ва­них KVM-про­вай­де­рів можна пере­ра­ху­ва­ти на паль­цях одні­єї руки. На жаль, Digital Ocean і Hetzner його не під­три­му­ють (хоча на Хецне­рі і можна роз­гор­ну­ти май­же довіль­ну систе­му через rescue, це костиль). Тому після неве­ли­ких вагань я таки вибрав Vultr із дата­цен­тром у Фран­кфур­ті. Зві­сно, 16$ на місяць — це не так і мало, але тут SSD, 2 ядра, 2 гіга, дуже зру­чна панель­ка керу­ва­н­ня вір­ту­ал­кою, VNC у бра­у­зе­рі і, що най­го­лов­ні­ше, фун­кція мон­ту­ва­н­ня кастом­них ISO. Став що хочеш. Аль­тер­на­ти­вою була пере­ві­ре­на часом Ліно­да, але мені не дуже спо­до­ба­ли­ся тари­фи.

Спо­ді­ва­ю­ся, мігра­цію я заті­яв не дар­ма.

Мітки: , ,
4 коментарі в “Знову про хвостинг
 1. Apricot сказав:

  Нага­дай, за що не любиш RPM?
  > Мігра­ція у про­це­сі, і про те, з чим я вже зіткнув­ся, одно­зна­чно можна буде напи­са­ти окре­мий пост.
  І ще один пост через декіль­ка міся­ців, про те, що з цієї задум­ки вийшло.
  Не пра­цю­вав з арчем близь­ко трьох років. Поста­ви­ти у VirtualBox, чи що…

 2. Oleksandr Natalenko сказав:

  > Нага­дай, за що не любиш RPM?

  За дибіль­ний про­цес опа­ке­чу­ва­н­ня. За галь­ма. І за різно­бій ути­літ.

  > І ще один пост через декіль­ка міся­ців, про те, що з цієї задум­ки вийшло.

  Думаю, якщо не буде про­ти­ле­жно­го поста за кіль­ка міся­ців, то можна вва­жа­ти, що мігра­ція про­йшла вда­ло.

 3. Apricot сказав:

  > Заде­кла­ро­ва­ний пере­хід на systemd вико­на­но щонай­гір­ше: поло­ви­на сер­ві­сів уза­га­лі не кон­вер­то­ва­на, інте­гра­ція з нала­шту­ва­н­ня­ми мере­жі ніку­ди­шня, базо­ві скри­пти ста­ли пада­ти.
  Чи зна­чить це, що в Дебі­а­ні така ж дур­ня (оскіль­ки убун­та базу­є­ться на ньо­му)?

 4. Oleksandr Natalenko сказав:

  А не про­бу­вав силь­но. Ста­вив раз, наче, все пра­цю­ва­ло.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.