Буденне

Воду гаря­чу дали. Аж не віри­ться, ха-ха.

Від­пус­тка дво­ти­жне­ва мину­ла ще тиждень тому. Зві­сно, це не зна­чить, що я хоч якось від­по­чив. Час­тко­во дове­ло­ся вирі­шу­ва­ти сімей­ні пита­н­ня, час­тко­во — свої. Про остан­ні, спо­ді­ва­ю­ся, тро­хи зго­дом змо­жу роз­ка­за­ти.

Узяв собі нор­маль­ний сті­лець-крі­сло, тепер шия і спи­на почу­ва­ти­муть себе нор­маль­но, а то радян­ська табу­рє­тка тро­хи вже задов­ба­ла.

Вікна, наре­шті, заві­сив роле­та­ми типу «день-ніч», а ще поста­вив москі­тки. Тепер циві­лі­зо­ва­но можу закри­ва­ти­ся від сон­ця і від сусі­дів нав­про­ти =).

Почав новий малень­кий дома­шній про­ект під назвою fastpwd. Це така шту­ка, яка може гене­ру­ва­ти з одно­го май­стер-паро­ля купу різних паро­лів до різних сай­тів, при цьо­му ніде їх не збе­рі­га­ю­чи. Хоро­шу ідею під­ка­за­ли на Хабрі, а я для себе ще й Qt із C++ під­тя­гну. Про­гра­ма вже про­хо­дить успі­шні бойо­ві випро­бу­ва­н­ня в мене. Зби­рав я її і під OS X. Якщо комусь тре­ба, можу спро­бу­ва­ти збра­ти бінар­ник під він­ду. Код крос-пла­тфор­мо­вий.

pf-kernel також успі­шно пиля­є­ться, і годи­ну тому був сві­жий реліз.

P.S. Щорі­чної кон­фе­рен­ції OSDN у цьо­му році не буде :(. І неві­до­мо, чи буде вона тепер вза­га­лі ще колись.

Мітки:
6 коментарів в “Буденне
 1. MathWay сказав:

  Стіль­ця пока­жи

 2. Piktor сказав:

  Не зро­зу­мів ідеї fastpwd. Чим воно від­рі­зня­є­ться від про­сто гене­ру­ва­н­ня випад­ко­вих паро­лів?

 3. Oleksandr Natalenko сказав:

  Типу тако­го: http://nowystyl.com.ua/uploaded/products/b_419.jpg

  Підголів’я тіль­ки дещо іншо­го фасо­ну.

 4. Oleksandr Natalenko сказав:

  Тим, що все гене­ру­є­ться з одно­го май­стер-паро­ля, і всі паро­лі до всіх сай­тів можна від­но­ви­ти тіль­ки зна­ю­чи самі сай­ти і май­стер-пароль.

 5. Piktor сказав:

  Ясно. make install не пра­цює. І довід­ки не можу зна­йти — зібра­ти зібрав.
  Упс, не зібрав — помил­ку вида­ло, чогось бра­кує.

 6. Oleksandr Natalenko сказав:

  Логи давай.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.