99% українських новин…

…в прин­ци­пі, під­па­да­ють під такі шабло­ни:

  • грив­ня зна­чно укрі­пи­ла­ся на між­бан­ку (читай — коли­ва­н­ня ±5 копі­йок);
  • долар на між­бан­ку рухнув (читай — грив­ня під­ня­ла­ся на ті ж 5 копі­йок);
  • індекс росій­ських бірж обва­лив­ся (диви­шся на гра­фік, і бачиш мані­пу­ля­цію мас­шта­бом, а спад усьо­го кіль­ка від­со­тків);
  • XXX уже хочуть YYY (про будь-які дії й поваль­но, аж гид­ко);
  • XXX зро­бив YYY — дже­ре­ло (яке дже­ре­ло???);
  • XXX вва­жа­ють, що… (кому ціка­во, що вва­жа­ють XXX?).

На наших ЗМІ вза­га­лі заба­га­то від­по­від­аль­но­сті за нині­шню ситу­а­цію, але май­же ніхто цьо­го не розу­міє. Зві­сно, про росій­ські я вза­га­лі мов­чу.

Ана­ло­гі­чно вигля­да­ють засі­да­н­ня Радбе­зу ООН. Типо­ва про­гра­ма:

  1. подя­ку­ва­ти голо­ві за нада­не сло­во;
  2. подя­ку­ва­ти чер­го­вій комі­сії за «змі­стов­ну хара­кте­ри­сти­ку ситу­а­ції»;
  3. висло­ви­ти «гли­бо­ке зане­по­ко­є­н­ня».

Ого­ло­шую цей рік роком без­від­по­від­аль­них ЗМІ, а також роком імпо­тен­ції в між­на­ро­дних від­но­си­нах.

Мітки:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.