Топ вокалістів — 4

Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­ер-метал.

Пер­ше місце без­сум­нів­но від­да­є­ться Тобі­а­су Сам­ме­ту, німе­цько­му вока­лі­сту рок-гру­пи Edguy, але в топ хіт-пара­ду він потра­пив перш за все як автор метал-про­е­кту Avantasia, і зокре­ма зав­дя­ки релі­зам «The Metal Opera».

tobiassammetmetaltalkapril2014_638

Голос Тобі­а­са лег­ко лег­ко пізна­є­ться з будь-якої ком­по­зи­ції: чистий, дина­мі­чний, тро­хи кри­кли­вий. Гар­ним при­кла­дом слу­жить, зві­сно, моя улю­бле­на Farewell. До спи­ску можна долу­чи­ти і Dying For An Angel, яку він спів­ав у рам­ках того ж про­е­кту Avantasia з Кла­у­сом Май­не. Ну і про кавер на ABBA також не тре­ба забу­ва­ти.

А ще Сам­мет хари­зма­ти­чно крив­ля­є­ться.

Дру­ге місце я сво­їм вольо­вим ріше­н­ням від­даю Деві­ну Гар­ре­ту Таун­сен­ду, непе­ре­вер­ше­но­му канад­сько­му вока­лі­сту й гіта­ри­сту, над­зви­чай­но про­ду­ктив­но­му авто­ру і про­сто дуже-дуже хари­зма­ти­чній (1, 2) люди­ні.

devin_townsend_the_dev

Девін від­но­сно мене — це той випа­док, коли в топ хіт-пара­ду потра­пляє люди­на, про яку я по суті дізнав­ся мен­ше року тому. Але це ніяк не при­мен­шує його фан­та­сти­чно­го талан­ту. Почув я його випад­ко­во, і в топ він потра­пляє разом зі сво­їм Devin Townsend Project. Те, що він робить зі сво­їм голо­сом — це неймо­вір­но. Іно­ді зда­є­ться, що фан­та­зія в чува­ка про­сто без­ме­жна. А його клі­пи — це вза­га­лі окре­ма істо­рія.

Нао­ста­нок заува­жу, що Девін успі­шно справ­ля­є­ться з музи­кою не тіль­ки в мета­лі (при­чо­му, у різних його від­га­лу­же­н­нях), а й в інших напря­мах.

На тре­тьо­му місці нашо­го хіт-пара­ду опи­ня­є­ться вока­ліст гур­ту Sonata Arctica Тоні Крі­сті­ен Как­ко.

SA-interview-TONY-KAKKO-0245

На Сона­ту мене під­са­див у свій час широ­ко відо­мий у вузь­ко­му колі Фар­ка­л­лєр, і вокал мені спо­до­бав­ся від­ра­зу, вла­сне, як і стиль, у яко­му ця гру­па грає. Сам Тоні пов’язаний не тіль­ки із Сона­тою, а ще з леген­дар­ним Стра­то­ва­рі­у­сом і Eternal Tears of Sorrow. Тоні — тенор, і його голос одно­зна­чно запам’ятовується. Він спів­ав із Тар’єю ще за часів кла­си­чно­го Най­тві­ша, є пісня з Епі­кою, ну а кла­си­чна Сона­та — це Shy, Full Moon, моя улю­бле­на (хоч і кавер) I Want Out, ну і ще один кавер на Скор­пів, куди ж без ньо­го.

На четвер­то­му місці сьо­го­дні вока­ліст леген­дар­но­го гур­ту Stratovarius Тімо Анте­ро Коті­пел­то.

timo-kotipelto

У Тімо дуже чистий і дуже силь­ний голос, я б ска­зав, кла­си­чний для пау­ер-мета­лу. Не дар­ма кажуть, що Стра­то­ва­рі­ус дуже силь­но повпли­вав на всі суча­сні гру­ти, які гра­ють у цьо­му сти­лі. Якщо хоче­те при­кла­дів, то слу­хай­те мега­ві­до­му Hunting High and Low, Phoenix, ну і Destiny також нехай тут буде.

Від­но­сно п’ятого місця в мене були дуже вели­кі сум­ні­ви, кого ж сюди ста­ви­ти. Спо­ча­тку я хотів зга­да­ти про Джейм­са Хетфіл­да, але хоча треш-метал — це теж метал, усе ж, Джеймс насам­пе­ред гіта­рист, а не вока­ліст. Потім я звер­нув ува­гу на Blind Guardian і її вока­лі­ста Хан­са Юрге­на Кюр­ша, але його вокаль­ні екс­пе­ри­мен­ти мене тро­хи стрьо­ма­ють. Далі я зга­дав, що є такий чувак як Майкл Кіске, і що від ньо­го пру­ться, але мені осо­би­сто його голос не дуже вже й подо­ба­є­ться. Тоді я зро­зу­мів, що нєфіг шастать, і звер­нув­ся до заснов­ни­ків напря­му: Rhapsody of Fire і Helloween. І зупи­нив свій вибір на Анді Дері­сі, солі­сті Helloween.

andi_deris

Це такий же кла­си­чний голос пау­ер-мета­лу, як і в Коті­пел­то, може, навіть кра­ще. Я не суди­ти­му оста­то­чно, тим біль­ше, що поря­док у хіт-пара­ді дуже умов­ний. Спро­буй­те послу­ха­ти, напри­клад, його голос у піснях Forever and One (яку ви 100% мали десь чути, вона дуже відо­ма), Before the War, а також If I Could Fly. І тоді вирі­шуй­те самі.

Зві­сно, пау­ер- і сим­фо-мета­лом метал не обме­жу­є­ться. Мене тут можуть поча­ти пита­ти, де, блін, Metallica, де, блін, боже­ствен­ний Manowar, де Accept, Megadeth, HammerFall тощо. Ви ж розу­мі­є­те, що ці гур­ти між собою не можна порів­ню­ва­ти ніяк, вони всі кла­сні й заслу­го­ву­ють бути на пер­шо­му місці, а в хіт-пара­ді я від­обра­зив тіль­ки те, що люблю най­біль­ше. ОК, хеві-метал я також дуже люблю, але не сьо­го­дні =).

При­єм­но­го про­слу­хо­ву­ва­н­ня.

Мітки: , , ,
5 коментарів в “Топ вокалістів — 4
 1. Владислав Григоренко сказав:

  Щодо Анді Дері­сі: я б дав йому одне з пер­ших місць (тут зві­сно в кого які впо­до­ба­н­ня) ), я про­сто обо­жнюю аль­бом "Better than raw" і ,напри­клад, пісня "
  Falling Higher " ,як на мене, біль­ше від­обра­жає хара­ктер вока­лу чим вка­за­на "Before the War " .

 2. Oleksandr Natalenko сказав:

  Про­сто постав­лю собі ще одну гало­чку :).

 3. Владислав Григоренко сказав:

  До речі, мега­ре­спект за "Avantasia — Farewell" , не слу­хав раніш, а тут вже 3‑й раз про­слу­хо­вую … бім­ба ! )), дякую !

 4. Oleksandr Natalenko сказав:

  Уу, а ти Аван­та­зію вза­га­лі не чув? Якщо ні, то пере­слу­хай. То був мега­про­ект.

 5. Владислав Григоренко сказав:

  Угу, не чув ( , вже виправ­ля­юсь )

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.