Субота-неділя

Ниж­че мобі­ло­гра­фія за вихі­дні.

У субо­ту ходив у Софію (див­но, але з 2006-го року, коли я впер­ше при­їхав у Київ, я так жодно­го разу туди й не захо­див) диви­ти­ся на вистав­ку писа­нок під від­кри­тим небом.

egg1

Мобі­ло­гра­фія, так, бо йшов дощ, і дзер­кал­ку бра­ти із собою було ніяк. Таке собі мега­яй­це. Там ще була купа стен­дів, окре­мо був навіть пол­тав­ський стенд. Писан­ки, зда­є­ться, пере­ва­жно зро­бле­ні дітьми. При­кра­ше­ні й дере­ва, й аль­тан­ка, ну і ще бага­то чого. Я ж не пока­зу­ва­ти­му все — ідіть диви­ти­ся самі, поки воно там є.

Весе­лі яйця в налі­чіі:

egg2

У неді­лю ходив на Спів­о­че поле, там із 19-го кві­тня по 11-те трав­ня вистав­ка тюль­па­нів. Пев­но, на честь свя­та зро­би­ли без­ко­штов­ний вхід, але якщо чесно, то туди ще рано йти — бага­то тюль­па­нів про­сто не роз­пу­сти­ли­ся. За тиждень уже можна, думаю.

tulips1

Хоча народ валить валом. А ще там про­да­ють тюль­па­ни на посад­ку (як воно пра­виль­но зве­ться? цибуль­ки?). Ну і про­сто жеруть моро­зи­во й вигу­лю­ють дітей.

tulips2

Назад ішов через Май­дан. Бари­ка­ди час­тко­во поро­зби­ра­ли, але, напри­клад, на Інсти­тут­ській є й шини, й залі­зяч­чя.

_2014420170724

Тро­ту­ар­не камі­н­ня також час­тко­во укла­ли, але бага­то де воно про­сто неба сто­їть аку­ра­тни­ми купка­ми, мабуть, чекає на свою чер­гу.

_2014420171244

На само­му Май­да­ні наме­ти сто­ять, але людей не так і бага­то, навіть беру­чи до ува­ги що вихі­дний і свя­тко­вий день.

_2014420171224

Як сто­я­ли, так і сто­ять з усі­єї Укра­ї­ни. Ось, напри­клад, данє­цкіє.

_2014420171626

Так-так, Будин­ку проф­спі­лок гай­ки.

На сце­ні лаба­ють якийсь вітчи­зня­ний рок.

_2014420171700

Далі по Хре­ща­ти­ку є й наме­ти:

_2014420171823

і вну­трі­шні бари­ка­ди, які ніхто не роз­би­рав:

_2014420171848

Дров, пев­но, уже виста­чає:

_2014420171902

Біля бага­тьох наме­тів ого­ро­дже­ні подвір’я:

_2014420172051

Біля КМДА май­же пусто, і це дуже кон­тра­стує з тим, скіль­ки людей тут було, коли все тіль­ки почи­на­ло­ся (дов­же­ле­зна чер­га як міні­мум на обі­грів і посе­ле­н­ня):

_2014420172427

А, ось та сама масо­ва зброя:

_2014420172546

А ця бай­да дав­но пере­тво­ри­ла­ся на екс­по­нат:

_2014420172559

Ближ­че до зов­ні­шніх бари­кад на пере­хре­сті Хре­ща­ти­ка й Бог­да­на Хмель­ни­цько­го май­же нічо­го не зали­ши­ло­ся. Напе­ре­до­дні свя­та самі бари­ка­ди розі­бра­ли й замі­ни­ли їх бетон­ни­ми бло­ка­ми, якраз таки­ми, яки­ми від­го­ро­джу­вав­ся Яник під час мир­но­го насту­пу.

_2014420172652

Ото і все. Далі я пішов на ПЛТ, сів на тра­лік і поїхав додо­му.

Поне­ді­лок видав­ся тро­хи дощо­вим, і нічо­го не зали­ша­ло­ся роби­ти, як про­гра­му­ва­ти, при­би­ра­ти в хаті й готу­ва­ти їсти.

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.