Фе

Спо­сте­рі­га­ю­чи табу­ни маль­чи­ків-зай­чи­ків (до яких я від­но­шу як зеле­них сту­ден­тів, так і пова­жних чоло­ві­ків у кра­ва­тках), які сьо­го­дні пасли­ся на кві­тко­вих роз­клад­ках, можу зро­би­ти висно­вок, що 14-те — це репе­ти­ція 8‑го.

Ці мої вра­ні­шні дум­ки під­твер­джу­ва­ла нена­ро­ком під­слу­ха­на роз­мо­ва сімей­ної паро­чки, у якій вона дорі­ка­ла йому, що кохан­ці можна зро­би­ти нор­маль­ний пода­ру­нок, а коха­ній — аби-яку зів’ялу тро­ян­ду. Ціка­во, що вона пода­ру­ва­ла йому за його ангель­ське терпіння?

Ну а вже вве­че­рі був інший табун — дів­ча­чий — із тими ж кві­то­чка­ми, поку­по­ва­ни­ми їм уранці.

Свя­тий Патрік, кра­ще б у театр ішли.

One more thing. Ще одна одно­кла­сни­ця заміж сьо­го­дні вийшла. Окрім усьо­го іншо­го, дивує ще те, з яко­го дива у вкон­та­ктік тре­ба було викла­да­ти своє сві­до­цтво про шлюб. А все інше, що дивує, не дуже вкла­да­є­ться в той її хара­ктер, який я пам’ятаю. Ну й нехай.

З тегами:

13 Comments on “Фе

  1. Сьо­го­дні день роз­стрі­лу Чика­ти­ло. Вже 20 років як.

  2. Гм. Схо­же, що день комп'ютерника роз­ра­хо­ву­є­ться із вико­ри­ста­н­ням Intel Pentium FPU.

  3. Давай зга­ду­ва­ти те, що можна про­гра­му­ва­ти. Так як Чарльз Беб­бідж свою різни­це­ву маши­ну так і не побу­ду­вав до кін­ця, то її не згадуємо.

  4. Ні, не дивив­ся. Якщо зав­тра дотем­на повер­ну­ся додо­му, то поста­ра­ю­ся залізти.

  5. Комен­тую свої дії 5 річної дав­но­сті. Наві­що фото? Це від­по­відь на пита­н­ня, яке й зараз часто зву­чить. «Заміж вийшла, прі­зви­ще до сих пір діво­че??? WTF”. А ще бага­тьох дивує, як 14 люто­го на вла­сне весі­л­ля при­йти в джин­сах (сукня, потім була, ти ж дів­чин­ка, так тре­ба) ще й на нео­фі­цій­ний роз­пис, без сльоз батьків, рушни­ків… і т.д
    Хара­ктер, який ти пам‘ятаєш, зараз на 100% у моєї донечки.

  6. І нев­же тобі є діло до того, що дума­ють про тебе інші :)? А хара­ктер чудо­вий. Ну, був, при­найм­ні. Дав­но не бачилися :/.

  7. Добре, що знай­ша, де тебе почи­та­ти. Post-factum, ще зі шко­ли пам‘ятаю. Тому, зна­йти тебе, вияви­лось про­сті­ше, ніж я думала.

  8. Так, я ж не хова­ю­ся :). Якщо маєш бажа­н­ня пого­во­ри­ти — сту­кни на пошту, дам Теле­грам свій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.