Топ вокалісток — 3

Про­дов­жу­ю­чи попе­ре­дні дві части­ни (раз, два) хіт-пара­ду (а також тре­тю нефор­ма­тну), хоче­ться зга­да­ти ще деко­го, але вже без рей­тин­го­во­го місця, у випад­ко­во­му поряд­ку.

Пер­шою буде Аман­да Сомер­вілль. Це така собі роз­кі­шна діва­ха з пра­виль­ним ака­де­мі­чним голо­сом. Саме Аман­да вчи­ла спів­а­ти Сімо­ну Сімонс, і хоча б уже за це її потрі­бно носи­ти на руках. Спів­а­ла в про­е­кті Тобі­а­са Зам­ме­та Avantasia (при­клад), хоча ори­гі­нал пісні Farewell із вока­лом Шарон об’єктивно кра­ще. Потім Аман­да ще орга­ні­зу­ва­ла свій про­ект Trillium, де спів­а­ла з при­коль­ним дядь­ком Йор­ном Лан­де.

Amanda+Somerville+New

Далі давай­те зга­да­є­мо непе­ре­вер­ше­ну Анне­ке ван Гірс­бер­ген, коли­шню соліс­тку The Gathering, яка зараз дуже плі­дно това­ри­шує з Деві­ном Таун­сен­дом (при­клад). У неї хоро­ший, ніжний і водно­час силь­ний голос, і вза­га­лі вона хари­зма­ти­чна.

normal_Anneke-Van-Giersbergen-3_thumb

Насту­пна… хм, нехай буде Пілар Хіме­нес Гар­сія, вона ж Айлін, вона ж соліс­тка гур­ту Sirenia з 2008-го року. У неї також гар­ний і силь­ний голос, тро­хи про­ни­зли­вий. Кла­си­чний при­клад її вока­лу за цим поси­ла­н­ням.

ailyn

Давай­те, чого вже там, зга­да­є­мо ще Анетт Оль­зон, у про­сто­річ­чі Ань­ку, коли­шню соліс­тку улю­бле­но­го Nightwish'а. Я ніко­ли не при­хо­ву­вав, що вона мені не подо­ба­є­ться, але не можу не від­мі­ти­ти її сту­дій­ну робо­ту над аль­бо­мом Dark Passion Play, який які­стю не посту­па­є­ться більш ран­нім. Узя­ти хоча б Amaranth. Тим не мен­ше, я спо­ді­ва­ю­ся, що Туо­мас біль­ше так не лохо­не­ться, і Флор ніку­ди не діне­ться, але, зда­є­ться, я з’їхав із теми.

936full-anette-olzon

Ну і щоб була вже п’ятірка, напи­ше­мо кіль­ка слів про Шар­лот­ту Вес­селс, соліс­тку Delain. Не те, щоб я їх так уже й бага­то слу­хав, але гру­па кла­сна, вока­ліс­тка кла­сна, музи­ка теж на рів­ні. Голос у Шар­лот­ти стан­дар­тний для сим­фо-мета­лу, ні біль­ше, ні мен­ше, і про­сто гар­ний (при­клад). Тре­ба буде пере­слу­ха­ти всю диско­гра­фію якось.

Charlotte+Wessels

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.