Станція метро «Теремки»

6‑го числа цьо­го міся­ця від­кри­ли остан­ню (якщо не раху­ва­ти «Оде­ську» у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві, а також від­га­лу­же­н­ня в аеро­порт) стан­цію Куре­нів­сько-Чер­во­но­ар­мій­ської лінії і 52-гу (без Львів­ської бра­ми й Тели­чки) стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну – «Терем­ки».

На само­му від­крит­ті я не був (робо­та ж у будній день), але вве­че­рі взяв шта­тив і фото­апа­рат, і поїхав зні­ма­ти.

Пер­ша зупин­ка — «Іпо­дром». До цьо­го сюди ходив так зва­ний «чов­ник» (поїзд їздить туди-сюди по одній і тій же колії між кіль­ко­ма стан­ці­я­ми), а з від­кри­т­тям «Терем­ків» орга­ні­зо­ва­но пов­но­цін­ний кру­го­вий рух на лінії.

Цю фотку, до речі, я зро­бив так, як запо­від­ав вели­кий і могу­тній tov_tob у сво­є­му ЖЖ, оскіль­ки тре­ба було вирі­за­ти кіль­ка неба­жа­них свід­ків, які не хоті­ли йти з кадру про­сто так.

Кіль­ка поїздів про­їха­ло, поки я ловив кадри.

Уре­шті, я нафо­ткав­ся й сів у чер­го­вий поїзд на «Терем­ки». При­їха­ли:

Що тут і каза­ти, стан­ція про­сто шикар­на. Зда­є­ться, це най­гар­ні­ша стан­ція за остан­ні 6 років.

Поїзд поїхав під обо­рот, і від­кри­ли­ся мальов­ни­чі візе­рун­ки:

Потім поїзд виїхав з іншо­го боку. Чер­во­на шапо­чка зав­мер­ла, щоб не зма­за­ти­ся за пів­се­кун­ди витрим­ки:

І тут зно­ву поїзд. Я про­сто таки не можу втри­ма­ти­ся, щоб його не кла­цну­ти:

Але досить рухо­мо­го скла­ду, тре­ба роз­див­ля­ти­ся саму стан­цію.

Кра­су­ня:

Ліхта­ри­ки дуже нестан­дар­тні. Дехто скар­жив­ся на стрьом­ні тіні від них на сте­лі, але як на мене, це гар­но. І, зві­сно, свя­тко­ві куль­ки на честь від­кри­т­тя. Ними вси­па­на вся стан­ція, від касо­вих залів до пла­тфор­ми.

Зві­сно, зав­да­н­ня вико­на­но. Замо­ро­жу­ва­ти будів­ни­цтво дорож­че, ніж буду­ва­ти.

Загля­не­мо в тунель:

Видно кінець метро. Та стін­ка від­окрем­лює Київ­ме­тро­буд від метро­по­лі­те­ну. За нею ще зво­дя­ться тупи­ки. Поки я робив цю фотку, чер­во­на шапо­чка всти­гла накри­ча­ти на мене, щоб я віді­йшов від краю пла­тфор­ми. Моло­дець, робить свою спра­ву. Я їй при­ві­тно пома­хав рукою.

Під­ні­ме­мо­ся в касо­вий зал:

І сфо­то­гра­фу­є­мо зі схо­дів поїзд:

А це ще один касо­вий зал.

Зі стан­ції зро­би­ли два пов­но­цін­ні вихо­ди. Пога­но, що одну сто­ро­ну не під­клю­чи­ли до ста­ро­го пере­хо­ду, але й за шість вихо­дів вели­ке «дякую».

Ще дуже хоті­ло­ся сфо­то­гра­фу­ва­ти нічні вихо­ди зі стан­ції (вони гар­но сві­тя­ться), але пішов вели­че­зний ливень, і техні­ку дове­ло­ся захо­ва­ти в рюк­зак :(.

Зали­ши­ло­ся тіль­ки подя­ку­ва­ти місту за такий пода­ру­нок до свя­та.

Усі фото­гра­фії разом є в мене в гале­реї.

Бонус: чудо­вий репор­таж від tov_tob'а зі стан­ції. Я теж хочу так умі­ти фото­гра­фу­ва­ти.

Мітки: , ,
Один коментар в “Станція метро «Теремки»
  1. Piktor сказав:

    О, чудо­во. Я обов'язково ско­ри­ста­ю­ся Терем­ка­ми по доро­зі додо­му.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.