OSDN 2013

5‑го числа цьо­го міся­ця там же, де й зав­жди, про­йшла кон­фе­рен­ція OSDN 2013.

Цьо­го року явно щось не так було з орга­ні­за­ці­єю — вза­га­лі не було реє­стра­ції (а як же фір­мо­ві бло­кно­ти, ручки й бей­джи­ки, а ще дів­ча­та на ресе­пшні???), від­кри­т­тя кон­фе­рен­ції, зда­є­ться, затри­ма­ло­ся, у будів­лі ТСОУ чер­гу­ва­ла якась боже­віль­на баб­ця, а ще було дуу­у­же холо­дно. Шиго­рін пря­мо на сце­ні сам одя­гав допо­від­а­чів :).

Допо­віді були різні, в основ­но­му, огля­до­ві, зві­сно. Про від­вер­тий треш не хочу зга­ду­ва­ти, а от Мар­ке­ло­ва з OpenShift'ом, Раде­цько­го з Asterisk'ом, Мар­жа­на з «Покра­ще­н­ням…», Шама­трі­на з Perl'ом, ну і, зві­сно, Костю­ка з оці­ню­ва­н­ням GUI хоче­ться виді­ли­ти окре­мо. Ціка­во було.

На пере­р­вах із задо­во­ле­н­ням слу­ха­ли Фомі­на, який тепер пиляє дескто­пну ROSу.

Жаль, що не було купи ціка­во­го наро­ду, як київ­ських, так і не київ­ських, напри­клад, Зло­бі­на.

Зві­сно, хоче­ться, щоб у насту­пно­му році ста­ло­ся щось типу тако­го, як у 2007-му: сер­йо­зна вистав­ка, допо­віді у два пото­ки, ТПП і купа наро­ду. Іна­кше кон­фе­рен­ції OSDN почнуть набри­да­ти.

Ну і неве­ли­кий фото­звіт від мене тут. Осві­тле­н­ня там було паску­дне, фоткав на ISO 3200, тому про якість нічо­го мені не кажіть.

Мітки: , ,
3 коментарі в “OSDN 2013
  1. shigorin сказав:

    Про треш вар­то на conference@ або хоч мені для архі­ву, бо до насту­пно­го року conference@ вже запа­ку­ва­ли.

  2. Oleksandr Natalenko сказав:

    Цьо­го року треш — це OpenOrienteering Mapper і QSMM. Пер­ше через те, що допо­від­ач на ходу доро­бляв пре­зен­та­цію, а потім про­сто кру­тив відео, а дру­ге через те, що дуже спе­ци­фі­чна шту­ка. Напри­клад, мою про­по­зи­цію щодо допо­віді про OpenMP через спе­ци­фі­чність і не прийня­ли цьо­го року.

  3. shigorin сказав:

    SIGTHX; з QSMM моя вада, бо люди­ну сам запро­сив на community review, а peer review про­галь­му­вав (тоб­то від­гук "не вар­то на публі­ку" при­йшов занад­то пізно).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.