Віртуальна екскурсія

Оскіль­ки я вже 100% знаю, що, як і де буде в мене в кім­на­ті (хоча ще бага­то чого тре­ба зро­би­ти, напри­клад, насте­ли­ти під­ло­гу й поста­ви­ти две­рі), можу пока­за­ти сякі-такі рен­де­ри.

Пло­ща — 16 м². Загаль­ний вигляд звер­ху:

bedroom_common

Те, що поба­чить той, хто захо­дить у две­рі:

bedroom_from_doors

І те, що поба­чить той, хто сидить за сто­лом:

bedroom_from_table

У кім­на­ті пла­ну­є­ться крі­сло, тон­ка шафа для книг і одя­гу вздовж тієї ж сті­ни, де сто­їть крі­сло, робо­че місце, а також сумі­ще­на шафа з від­ки­дним ліж­ком. Зві­сно, шафи — це не про­сто сірі короб­ки, але про­сто­ро­ве уяв­ле­н­ня про роз­мі­ще­н­ня при­найм­ні мені дають.

Рен­де­ри робив у Sweet Home 3D. Роз­мі­ще­н­ня вва­жаю опти­маль­ним з точки зору міні­мі­за­ції пере­пла­ну­ва­н­ня еле­ктри­ки, а також макси­мі­за­ції віль­но­го місця в кім­на­ті.

Мітки:
3 коментарі в “Віртуальна екскурсія
 1. Piktor сказав:

  Я розу­мію, що це ескіз, але нев­же не можна було такі-сякі текс­ту­ри наки­ну­ти на від­ки­дне ліж­ко і шафу?
  Осо­би­сто мені не подо­ба­є­ться стіл. По пер­ше, доступ до робо­чо­го місця бло­ку­є­ться коли роз­кла­да­є­ться ліж­ко. По дру­ге, коли ліж­ко скла­де­не, все одно туди зала­зиш як бор­сук у нору. По тре­тє, за цим сто­лом про­сто немо­жли­во сісти вдвох — для яко­їсь неве­ли­кої спіль­ної робо­ти.
  Це не кри­ти­ка, мені там не жити, це про­сто осо­би­сті вра­же­н­ня.
  P.S. Ще‑й крі­сло нав­про­ти две­рей — не буде зава­жа­ти?

 2. Oleksandr Natalenko сказав:

  Не можна було текс­ту­ри. Мені голов­не — вза­єм­не роз­та­шу­ва­н­ня.

  Доступ до місця не бло­ку­є­ться, коли роз­кла­да­є­ться ліж­ко. А роз­кла­да­є­ться воно набік і не зава­жає про­хо­ду до сто­лу. Стіл не перед­ба­чає спіль­ної робо­ти, це робо­че місце для одно­го.

  Крі­сло нав­про­ти две­рей не зава­жає — там від них май­же метр.

 3. Владислав Григоренко сказав:

  Пер­ше що спа­ло на дум­ку — Sweet Home 3D, я часто вико­ри­сто­ву­вав рані­ше , кінець текс­ту під­твер­див при­пу­ще­н­ня )

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.