SIA'2013

На поча­тку черв­ня ми з паном Михаль­чу­ком від­ві­да­ли вистав­ку SIA'2013, яка про­хо­ди­ла на тери­то­рії МВЦ біля ст. м. «Лів­обе­ре­жна». Це була 21-ша подія у сво­їй серії.

На вистав­ці була купа всі­ля­кої дво- і чоти­ри­ко­лі­сної техні­ки. Вело­си­пе­ди я не зні­мав, а от кіль­ка машин покла­цав.

Поча­ли з Шев­ро­ле:

Модель­ний ряд у них не дуже весе­лий, зві­сно. Тачки як тачки. Китай­ці вигля­да­ли більш неор­ди­нар­но, хоча що з тих китай­ців візьмеш:

На мою радість, Опель. Хоча б щось більш-менш зна­йо­ме, але від того не менш нудне. Якісь вони всі гла­мур­ні та бли­ску­чі, хоч тікай:

Тро­хи вря­ту­ва­ла ситу­а­цію смі­шна Чері Ку-Ку. Спе­ці­аль­но для гла­мур­них кіс:

Деякі екзем­пля­ри, напри­клад, оця Кіа (хоча, зда­ва­ло­ся б, Кіа, блін) для пана Михаль­чу­ка вза­га­лі вида­ли­ся занизь­ки­ми:

Хоча були і габа­ри­тні кабан­чи­ки:

Щоб якось урі­зно­ма­ні­тни­ти моде­лі, роби­ли навіть так:

І тут я роз­та­нув. Зда­є­ться, це Ягу­ар (люблю їх, але бачу дуже рід­ко):

А от Хюн­дай­чи­ки дуже пора­ду­ва­ли. Це ледь не єди­на модель з усі­єї вистав­ки, яка мені справ­ді спо­до­ба­ла­ся:

Тра­пля­ло­ся навіть щось таке:

І, зві­сно, Мер­си. У салон навіть не пуска­ли, настіль­ки вони всі сер­йо­зні:

Ну і часом випа­да­ло бачи­ти щось зов­сім екзо­ти­чне:

Зага­лом, асор­ти­мент на вистав­ці бідний. ОК, там ще були іран­ські авто­мо­бі­лі і ГАЗе­лі, а також дів­ча­та. Хоча мені, насправ­ді, дуже хоті­ло­ся поба­чи­ти BMW, але їх не було.

Насту­пно­го року тре­ба буде почи­та­ти прес-реліз перед вистав­кою. Може, дода­дуть щось нове.

Мітки: , ,
7 коментарів в “SIA'2013
 1. Олександр сказав:

  Ха, я зро­бив анти­ре­кла­му для КІА

 2. Володимир Колибенко сказав:

  QQ це бля­шан­ка для само­губ­ців а не авто­мо­біль. А за смар­та­ми, як на остан­ньо­му фото — май­бу­тнє. Шту­ка не така вже й пога­на.

 3. Oleksandr Natalenko сказав:

  І в чому при­кол того смар­та?

 4. Володимир Колибенко сказав:

  це маши­на для тих, кому реаль­но трне­ба по місту доїха­ти на робо­ту, не випа­лю­ю­чи сво­їм члє­но­во­зом дека­лі­три нафти і роз­ки­да­ю­чись пон­та­ми. Я вза­га­лі остан­нім часом дуже полю­бив євро­пей­ські мало­лі­тра­жні маши­ни. Вони не шиб­ко деше­ві, але надій­ні і при нор­маль­ній екс­плу­а­та­ції їх вар­тість швид­ко ком­пен­су­є­ться малою витра­тні­стю палива/мастила/запчастин.

 5. Oleksandr Natalenko сказав:

  А я чекаю на досту­пні еле­ктро­мо­бі­лі.

 6. Володимир Колибенко сказав:

  Мене теж пора­ду­ва­ли всі ці нові роз­роб­ки. Але зна­ю­чи, як жов­го в нас вся­ка така тєлє­га ліцен­зу­є­ться, про­сті­ше поїха­ти за ними в ЄС)))) Ти уяв­ля­єш скіль­ки дер­жав­ниї під­а­ра­сів втра­тить свої фінан­си від пере­хо­ду до еле­ктро­мо­бі­лів?

 7. Oleksandr Natalenko сказав:

  Уяв­ляю, але мене це чомусь мало хви­лює =).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.