Що у світі робиться

Остов голов­ної йол­ки кра­ї­ни вигля­дає жахли­во. Зда­є­ться, цьо­го року буде така ж епі­чно галі­ма фігня, як і того року.

Аль­фи E17 поча­ли вихо­ди­ти із жахли­во висо­кою швид­кі­стю. Таке вра­же­н­ня, що пацан­чи­ки 10 років перед цим поку­рю­ва­ли вино­гра­дне листя, а перед псев­до­кін­цем сві­ту вирі­ши­ли реа­лі­зу­ва­ти все, що наду­ма­ло­ся.

Напи­сав нови­ну про нове ядро. Уже висить на ЛОРі, чекає на під­твер­дже­н­ня.

ЦУМ обне­сли кавай­ним забор­чи­ком — це вам не те, що нав­ко­ло зви­чай­них київ­ських будів­ництв. Хоча б ходи­ти при­єм­но, прав­да, от не знаю, як дов­го той доща­тий поміст про­три­ма­є­ться, бо ж від­кри­т­тя запла­ну­ва­ли на 2015‑й рік, а це ще аж 2 роки.

У про­мі­жно­му вести­бю­лі ст. м. «Уні­вер­си­тет» гра­ли три скри­паль­ки з одним гіта­ри­стом. Гар­но гра­ли.

Є задум сфо­то­гра­фу­ва­ти Кабмін уве­че­рі — він гар­но під­сві­чу­є­ться. Тре­ба тіль­ки дізна­ти­ся, чи не загро­жує це мені тим, що хтось буде до мене біг­ти, роз­ма­ху­ю­чи чимось.

Купив поль­ський сир із плі­сня­вою. Ста­ло ціка­во.

Де зустрі­ча­ти Новий рік — ще не при­ду­мав. Якщо не при­ткну­ся ні до якої ком­па­нії, поїду зустрі­ча­ти на Май­дан.

Ніяк не заста­ну вер­то­літ на пло­щад­ці біля Пло­щі Кон­сти­ту­ції. Зате сьо­го­дні нор­маль­но про­гля­дав­ся Лівий берег.

А як вам +10°C у перед­день зими?

Мітки:
10 коментарів в “Що у світі робиться
 1. Як на мене пого­да чудо­ва ), числа з 20-го можна і мороз­цю з сніж­ком.

 2. Oleksandr Natalenko сказав:

  Та кажуть, що всю зиму тепло буде. Я пам’ятаю, що після остан­ньо­го Ново­го року їздив фотка­ти Май­дан, то було +9°C.

 3. provaton сказав:

  Зато в фев­ра­ле потом уда­ри­ло ‑20 — ‑25…

 4. Oleksandr Natalenko сказав:

  Це також пам’ятаю. Але ж ми не в тро­пі­ках.

 5. provaton сказав:

  Да, к сожа­ле­нию, живем пра­кти­че­ски в сиби­ри. Вооб­ще, мне каже­тся, что тем­пе­ра­ту­ра не так важна, глав­ное чтоб было сол­нышко и вла­жность помень­ше. От беско­не­чных осен­них тума­нов начи­на­е­тся депрес­сняк. Вче­ра в этом пла­не отли­чный день был.

 6. Oleksandr Natalenko сказав:

  +40°C влі­тку на Сибір не схо­же.

 7. provaton сказав:

  В Сиби­ри тоже +40 быва­ет (напри­мер, http://pogoda.ru.net/climate/28698.htm). Коне­чно, сре­дняя тем­пе­ра­ту­ра там пони­же будет, чем у нас, но кон­ди­ци­о­не­ры летом там очень востре­бо­ва­ны.

 8. Oleksandr Natalenko сказав:

  Омськ май­же на одній широ­ті з нами.

 9. provaton сказав:

  Да, но все рав­но Омск — это Сибирь. 🙂

 10. Tempest сказав:

  > А як вам +10°C у перед­день зими?
  Та вза­га­лі зду­рі­ти, я пам’ятаю, як ще на поча­тку листо­па­да в сні­гу все було, а тут нате. Чор­то­ви­н­ня якесь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.