Імен пост

Адмі­ні­стра­то­ри люблять нази­ва­ти різні залі­зя­ки по-сво­є­му — дають їм ласка­ві жіно­чі іме­на або іме­на улю­бле­них геро­їв улю­бле­них сері­а­лів. Я також цим хво­рий, тому хочу роз­ка­за­ти про те, як нази­ва­ю­ться мої.

Уль­тра­бук носить гор­де ім’я посла Спо­ка. Це мій улю­бле­ний пер­со­наж із сері­а­лу Star Trek, тому не див­но, що я вибрав саме його. Спок — вул­ка­нець, стри­ма­ний, розум­ний і силь­ний.

Поруч зі Спо­ком живе мар­шру­ти­за­тор ZyXEL, назва­ний на честь Докто­ра Фло­кса. Це лікар із того ж Star Trek, але Enterprise. Флокс — дено­бу­ла­нець, розум­ний, весе­лий, врів­но­ва­же­ний.

Основ­ний сер­вер у Німеч­чи­ні носить ім’я коман­до­ра стан­ції Ваві­лон 5 Дже­фрі Сін­кле­ра. Сін­клер, як і будь-який коман­дор, вправ­но керує про­це­са­ми на стан­ції, а ще він, як вияви­ло­ся, хоро­ший дипло­мат.

Резерв­ний сер­вер, на який бека­пи­ться вся інфор­ма­ція, назва­но на честь посла Саре­ка, батька Спо­ка. Сарек про­сто мега­кру­тий :).

Дожи­ває свої остан­ні дні попе­ре­дній основ­ний сер­вер, назва­ний на честь Уілья­ма Ада­ми, адмі­ра­ла фло­ту 12-ти коло­ній у сері­а­лі «Зоря­ний крей­сер Гала­кти­ка». Ада­ма над­зви­чай­но хари­зма­ти­чний і розум­ний. Але його постій­но під­став­ля­ли, тому, видать, сер­вер також не вирі­знив­ся осо­бли­вою ста­біль­ні­стю.

Не свої сер­ве­ри я нази­ваю іна­кше — у Сан­жа­рах, напри­клад, сто­їть сер­вер rain. Я назвав його так тому, що в день його під­ня­т­тя йшов дощ. До цьо­го там пра­цю­вав сер­вер snow. Не пам’ятаю, прав­да, чи був там тоді сніг.

Знаю, що я не один такий, і в деяких людей назви сво­їх залі­зяк ще більш ори­гі­наль­ні.

Мітки: , ,
3 коментарі в “Імен пост
  1. Piktor сказав:

    О, ти дру­гий мій зна­йо­мий адмін, який бере назви із Стар Тре­ку — тіль­ки в тебе іме­на людей, а не кора­блів. Тре­ба якось буде той Стар Трек поди­ви­ти­ся — може це якось впли­ває на заня­т­тя ІТ?

  2. Oleksandr Natalenko сказав:

    Швид­ше, нав­па­ки. Спо­ча­тку ІТ потім — Стар Трек =).

  3. Piktor сказав:

    Ах ось чому я його досі не поди­вив­ся.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.