Математичні розваги

У мене пога­на зви­чка — часто колу­па­ти ніко­му не потрі­бні речі.

Цьо­го разу об’єктом моїх дома­гань ста­ло рів­ня­н­ня . Його, як відо­мо, ана­лі­ти­чно розв’язати не можна. Тому, вико­ри­сто­ву­ю­чи свою бібліо­те­ку libpww з моди­фі­ко­ва­ним тесто­вим клі­єн­том, я зна­йшов розв’язки для цілих від 1 до 100000 мето­дом посту­по­во­го набли­же­н­ня. Потім засто­су­вав матла­бів­ську шту­ку curve fitting, у резуль­та­ті чого отри­мав такий розв’язок:

Сумі­ще­ний гра­фік чисель­них і при­бли­зних ана­лі­ти­чних розв’язків пока­за­но ниж­че.

Фор­му­ла не супер­то­чна, але як оці­но­чна, ІМХО, годи­ться. По-хоро­шо­му, її тре­ба пере­ві­ри­ти хоча б за кри­те­рі­єм Пір­со­на, але то вже мені дій­сно не буде чого роби­ти. Років так через 160 пере­ві­рю.

Єди­не, що я зро­бив — обчи­слив сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня, яке рів­не . Нор­маль­но, як на мене.

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.