Категорія: Збірка «Сонце»

У маре­ві зер­ни­сто­го тума­ну Угле­дів­ся мені діво­чий стан… Будь ласка, Соне­чко, не вводь мене в ома­ну — Я бачу ясно, що пустий широ­кий лан. Та Сон­це сві­тить над­то вже яскра­во, Спо­кій­но грає бар­ва­ми роси, Під­кре­слює вира­зно (ще й лука­во!) Слі­пу­чий блиск тво­єї дов­гої …

Маре­во Read More »

Моє коха­н­ня, незга­си­мая зоря! Прой­ду з тобою ріки пов­но­во­дні, З тобою зов­сім не бою­ся я безо­дні — Кохан­ню під­ко­ря­ю­ться моря! Моє коха­н­ня, незга­си­мая зоря! Наста­не час – ти зій­деш наді мною, Наста­не час – і буду я з тобою: Моя душа – твоя, твоя ж …

Коли? Read More »

Для чого жить? Щоб мар­но спо­ді­ва­тись? Щоб про­ки­да­ю­чись щораз в жалю, Поста­ву гор­ду бачи­ти твою І з сумом від при­ма­ри від­вер­та­тись? Мій розум в роз­па­чі і зов­сім без думок, Мої дум­ки лиш в тем­ря­ві одні вита­ють, Яскра­ві колись обра­зи кудись тіка­ють, Мабуть, у сві­тло ще не …

Туга Read More »

Неу­ло­ви­мість зву­чно кинув­ши в осно­ву, Зір­ва­ла мрій моїх струн­кий політ. Та я не здавсь, не здав­ся я, а зно­ву Ганя­юсь, як за мишею хитрю­щий кіт. Та я не кіт, повір мені, о ні! Не зда­тен з'їсти жер­тву, впо­лю­ва­ти. Та й ти не миша (чи ж могла тоді …

Пита­н­ня Read More »

…Сон­це затя­гну­ло­ся чор­ни­ми хма­ра­ми, ба й потем­ні­ло, кахи­кнув вітер і поча­ла­ся зли­ва. Дикі кра­пли­ни нестрим­ної вда­чі стрім­го­лов несли­ся до зем­лі, роз­би­ва­ю­чись о неї та наво­дню­ю­чи посу­ху цілю­щою воло­гою. А воло­га собі плив­ла вниз схи­лом циві­лі­зо­ва­но­го асфаль­ту, зли­ва­ю­чись у малень­кі пото­чки, які див­ним дивом збі­га­ли­ся у бур­хли­ву …

Пого­да Read More »

Дов­га яскра­во­со­ня­чна коса май­ну­ла у натов­пі, і сутність, не зва­жа­ю­чи на зга­са­ю­чі зали­шки розу­му, слу­хня­но пове­ла­ся за нею. Зупи­ни­ла­ся. Витон­че­но вира­зне облич­чя незру­шно вдив­ля­ло­ся над натов­пом. Осмі­хнув­шись, від­во­лі­кся. Озир­нув­ся: таке ж непо­ру­шне личко ціл­ком вира­жа­ло вну­трі­шній спо­кій і рішу­чість. Втя­гнув­ся. Лише на мить від­во­лі­кся …

Випа­док Read More »

Таму­ю­чи подих, милу­ю­ся, Як пли­ве неква­пли­во у сон. Я за нею пли­ву і диву­ю­ся, Що сер­ця наші б’ють в уні­сон. Обі­йма­ю­чи міцно і ніжно, Спо­ми­наю день прой­де­ний цей, Тем­ная нічка нарі­жно Вкра­ла блиск таких милих очей. Зій­де Сон­це – наста­не день знов, Осі­я­ю­ться бли­ском ці …

Їй Read More »

Лежу. Посту­по­во Дум­ки від­лі­та­ють від мене час­тко­во. Летять. До тебе Дум­ки поти­хень­ку, пово­лі від мене. При­ле­ті­ли. Рапто­во Тіло зні­мі­ло і ста­ло про­зоре: Бої­ться. Зля­ка­лось І від сві­тла у тінь непри­мі­тно схо­ва­лось. Ти спиш. Чудо­ві Сни сня­ться тобі кольо­ро­ві. Ти спо­кій­на. Спо­кій­ний і я, а пото­му …

Мабуть, про­сто не спа­лось Read More »

…Досі незна­ним сон­цем засі­я­ла Вона серед ото­го від­сто­ро­не­но­го, але тісно вко­рі­не­но­го зло­бо­де­н­ня. Засі­я­ла так, що зни­кла тінь щоден­ної рути­ни, а досі про­кля­тий світ спов­нив­ся неви­мов­но­го щастя, яке повер­ну­ло ціль мого існу­ва­н­ня. Наре­шті я від­чув, що не маю сто­я­ти осто­ронь пото­чно­го і чека­ти сво­єї …

…наві­я­ло… Read More »