Категорія: Сайт

Поно­вив вер­сію движ­ка сай­ту до 2.3.2, поста­вив лока­лі­за­цію.

Мітки:

Тро­хи поко­лу­пав­ся з нала­шту­ва­н­ня­ми сай­ту, нака­чав бага­то кори­сних пла­гі­нів, також думаю при­кру­ти­ти сюди (або в окре­мий роз­діл) RSS-стрі­­чки моїх улю­бле­них сай­тів.

Мітки:

Я пере­ніс свій остан­ній сайт. Зараз моди­фі­кую запи­си доме­на, чекаю, поки понов­ля­ться DNS — і все. Про­ща­вай, freehostia!

Мітки:

Нова тема вста­нов­ле­на і лока­лі­за­ція сай­ту вико­на­на. Плюс до того викла­дую Universal Program Licence 3.0 (чер­не­тка) для публі­чно­го обго­во­ре­н­ня. Ось тут: http://natalenko.name/myfiles/upl.txt.

Мітки:

Фу. Цей сайт бани­ли. За те, що я збе­рі­гав не gpl-фай­ли. Ні, ну тупо, чес­сло­во, як малі діти. Але таки вда­ло­ся домо­ви­ти­ся, що все ок. Все ок, все пра­цює, але чомусь непри­єм­ний осад зали­шив­ся, і я все рів­но шукаю ще що-небудь путьо­ве. …

Ы Read More »

Мітки: ,

WordPress рулить. Drupal чомусь мене не нади­хає, пев­но тому, що він тупий ;). У вся­ко­му разі, я пере­ніс цей сайт на новий сер­вер, окрім того, змі­нив CMS.

Мітки: , ,

Вчо­ра заре­є­стру­вав­ся на nonlogic.org, там мені дали ssh-акка­­унт. Тепер маю ще одне дода­тко­ве схо­ви­ще для фай­лів. При­чо­му кво­та фан­та­сти­чна — 2 Гб, а обме­жень факти­чно немає. Зараз, вза­га­лі, пишу зі шко­ли, день почав­ся нічо­го так, зараз іду писа­ти залік по істо­рії (хай …

Новий сер­вак і всі­ля­кі дрі­бни­ці Read More »

Мітки: , ,

Саме так. Сту­кну­ло мені в голо­ву зро­би­ти свій блог, але не того типу, що лише там вір­ші чи про­за, а реаль­ні, пото­чні дум­ки аби викла­сти. А сво­бо­да осо­би­сто­сті дося­га­є­ться лише в досту­пно­сті інфор­ма­ції, і не лише одно­сто­рон­ньої, а в оби­два боки: читач — автор. Думаю, почну. …

Сво­бо­да в досту­пно­сті Read More »

Мітки: , ,