Категорія: Записки

Вида­лив 30 Гб музи­ки і акка­унт на formspring.me.

Поки гуляв дощо­вим Киє­вом, зро­бив кіль­ка фоток.

Обно­во­чка.

Напи­сав про­дов­же­н­ня стат­ті про rutorrent+rtorrent+nginx+php-fpm.

Був сьо­го­дні на моги­лі Оле­ксан­дра Оле­ксі­йо­ви­ча. Гар­ний йому пам’ятник поста­ви­ли. З бюстом і кри­лом. І напис про польо­ти. А літа­ти він вмів. Роман­тик і мрій­ник у най­кра­що­му зна­чен­ні цьо­го сло­ва. І з фото­гра­фії диви­ться так при­ві­тно, як наче вчо­ра тіль­ки про­вів на 2‑му кур­сі пер­шу пару. А …

Ще раз про сум­не Read More »

Сьо­го­дні рік, як не ста­ло Оле­ксан­дра Оле­ксі­йо­ви­ча Зін­чен­ка.

…із насту­пним сері­а­лом. Star Trek: The Original Series.

Доди­вив­ся пов­ні­стю «Зоря­ні вій­ни», зга­дав дитин­ство і отри­мав вели­че­зну насо­ло­ду. Сьо­го­дні як йшов на обід, помі­тив кумен­де і сим­па­ти­чне дів­ча, яке діста­ло з порт­фе­ля яблу­ко, засу­ну­ло його до рота ціля­ком і на ходу засті­ба­ло порт­фель. Зву­чить див­но, але вигля­да­ло мило. У «Дро­вах» помі­тив паро­чку: …

Про всі­ля­ке Read More »

Пере­гля­нув дві пер­ші части­ни «Star Wars», гуляв із Сашкою, схо­ди­ли на вистав­ку в Пін­чу­кАрт­Центр. Місця­ми вистав­ка навіть досить при­стой­на.