Категорія: Записки

Sabaton — дово­лі спе­ци­фі­чний гурт зі спе­ци­фі­чним репер­ту­а­ром, і я не очі­ку­вав, що Маріт може зро­би­ти кавер і на них. Як вияви­ло­ся, може.

Мітки:

Що ми зараз має­мо на рин­ку — пило- і воло­го­за­хи­ще­но­го, із вбу­до­ва­ною ста­бі­лі­за­ці­єю і ком­па­ктно­го? Топти­гін дня­ми випу­стив огляд K‑1. Зві­сно, це і прав­да справ­жній танк — туша під кіло, кор­пус такий, що по ньо­му можна Бєла­зом їзди­ти. Стаб. Пов­ний кадр. Є захи­ще­ний 24–70. …

Ще раз про фото Read More »

Мітки: ,

На жаль, остан­нім часом в Jabber при­хо­див тіль­ки спам. Шко­да, що така технар­ська шту­ка не зле­ті­ла так, як хоті­ло­ся. Тому я не бачу сен­су три­ма­ти його в себе. prosody вида­лив, DNS-запи­­си також. Нага­дую, що я досту­пний поштою і вай­бе­ром. Кон­такт вай­бе­ра видаю поштою.

Мітки: , ,

Да, тро­хи ниж­че (я не роз­би­ра­ю­ся в мажорах/мінорах, але на пів­о­кта­ви чи що?) і тро­хи опер­ні­ше, ніж в ори­гі­на­лі, але ж наскіль­ки кла­сно.

Мітки:

Не знаю, зві­сно, як дов­го про­три­ма­є­ться це поси­ла­н­ня. Спо­ді­ва­ю­ся, що ці хло­пці і дів­ча­та мен­ші копі­ра­сти за тих, хто вида­ляв ново­рі­чні сим­фо­ні­чні кон­цер­ти. Аль­бом хоро­ший, щоправ­да, я чекав тро­хи іншо­го, але, все ж, маю для себе заува­жи­ти, що це метал, а не рок. …

А ось і аль­бом Read More »

Мітки: , ,

Як по маслу.

Мітки: ,

З нетер­пі­н­ням чекаю на реліз пов­но­го аль­бо­му 22-го числа.

Мітки: ,

Сьо­го­дні­шні поси­день­ки з Ірван­цем у «Купі­до­ні».

Мітки: ,

Да. Тепер я і прав­да бачив усе. Там ниж­че під відео є один комен­тар, під яким я гото­вий поста­ви­ти кіль­ка сотень плю­сів: У меня появи­лось такое чув­ство, как буд­то бы Иван Васи­лье­вич был рождён что­бы петь пау­­эр-метал, но в жизни куда-то не туда повер­нул. …

ТНМК & Іво Бобул — Іво Бобул Read More »

Мітки: ,

Вік живи — вік узна­вай, у кого на кого який кавер.

Мітки: ,