Категорія: Записки

У захі­дній части­ні Брна є ліс:

Мітки: , ,

Має­мо кавер на одну з моїх най­улю­бле­ні­ших пісень Сона­ти:

Мітки: , ,

Ефір від 29.09.2016 р. Над­зви­чай­но пози­тив­ний пода­ру­нок мені :).

Мітки: , , ,

Є тут у зоні дося­жно­сті трам­вая ота­ка шту­ка:

Мітки: , , ,

Хоті­ло­ся б зро­би­ти в цьо­му бло­зі поси­ла­н­ня на цей пост років через 10 і напи­са­ти щось про типу «от бачте, вийшло».

Мітки: , ,

Поба­чи­ти чер­во­ні дахи і помер­ти. Mission completed. Фото­гра­фу­вав на короб­ку з‑під сір­ни­ків. Це під зам­ком: Сам замок у лівій тре­ти­ні фото­гра­фії на лінії гори­зон­ту: Але пора пере­ста­ва­ти від­чу­ва­ти себе тури­стом :).

Мітки: , ,

Про­сті речі роблять жит­тя різно­ко­льо­ро­ві­шим.

Мітки: , ,

Зда­є­ться, вийшло живо­пи­сно. Царь-пушка нер­во­во палить капці.

Мітки:

Міський квест за моти­ва­ми GTA — 2‑ге місце!

Мітки:

Учо­ра­шній ефір із новою про­гра­мою. За виклю­че­н­ням, зві­сно, остан­ньої пісні.

Мітки: ,