Категорія: Записки

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову.

Мітки: , ,

Наткнув­ся на нови­ну. Ось цита­та. With Herrmann communicating with Lennart, they came up with some ideas, including the use of Wayland as a system-wide compositor for handling all video input. One of his ideas is having a global deaemon on a DBus like …

Proposal For Wayland With Virtual Terminals Read More »

Мітки: , , ,

Hetzner при­слав мені ота­ке: During the night of 30.06.2012 to 01.07.2012 our internal monitoring systems registered an increase in the level of IT power usage by approximately one megawatt. The reason for this huge surge is the additional switched leap …

Leap Second — 3 Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ.

Мітки: , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми. Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей …

Мере­же­ва син­хро­ні­за­ція і роз­по­всю­дже­н­ня часу Read More »

Мітки: , , , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці.

Мітки: , ,

Пре­чу­до­ві наслід­ки дода­ної секун­ди на моє­му основ­но­му сер­ва­ку (mariadb при цьо­му жер­ла 100% про­це­сор­но­го часу):

Мітки: ,

[pf@eternity]:[~][0]% telnet x.y.z Trying a.b.c.d… Connected to x.y.z. Escape character is '^]'. 2.11 BSD UNIX (x.y.z) login: pfactum Password: 2.11 BSD UNIX on MicroPDP-11/83 — x.y.z 01-JUL-2012: 14:20:28 : Frantically trying to get talk(1) to work If anyone has some …

PDP-11 Read More »

Мітки: , ,

Jul 1 02:59:59 snow kernel: [1417256.604338] Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC Рід­ко коли на таке натра­пляю, але от якраз це ста­ло­ся. У хви­ли­ні була 61 секун­да.

Мітки: ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель.

Мітки: , ,