Категорія: Записки

Ще трохи про Прагу

Відео чер­ги до Празь­ко­го Гра­ду. Читав десь у нови­нах, що в сере­дньо­му час очі­ку­ва­н­ня — 17 хв, а на вхо­ді — мета­ло­шу­ка­чі. Ну і Влта­ва, зві­сно, з міні-водо­­спа­­дом:

Мітки: , ,

Про Прагу

У п’ятницю на зем­лі Боге­мії при­йшло від­но­сне тепло, і я наре­шті поїхав у Пра­гу.

Мітки: , ,

Град Вевержі

Того тижня я з’їздив поди­ви­ти­ся, а що воно таке, той град Вевер­жі.

Мітки: , ,

Підсумки 2016-го року

Рік тому, завер­шу­ю­чи напи­са­н­ня під­сум­ків 2015–го, я зичив актив­но­сті й різно­ма­ні­т­тя. І якщо ще в люто­му очі­ку­ва­н­ня були на рів­ні зви­чай­них, то в бере­зні я вже точно знав, що має змі­ни­ти­ся бага­то чого. Ну що ж, рік пере­вер­шив най­смі­ли­ві­ші здо­гад­ки. Спро­бу­є­мо при­га­да­ти, чим він мені

Мітки:

Моя любов — Павло Зібров

Над­зви­чай­не інтерв’ю.

Мітки:

Словацька субота

8 євро — і я в Бра­ти­сла­ві.

Мітки: , ,

Крематорий на радіо

Наре­шті викла­ли відео­за­пис. Я слу­хав аудіо­вер­сію, бо не доче­кав­ся відео.

Мітки:

Про зустрічі

Red Hat — це коли ти сидиш на кухні на робо­ті, жуєш свій салат, а потім раптом дізна­є­шся, що перед тобою кла­цає на теле­фо­ні сам Едік Шишкін. І вве­че­рі ти вже п’єш із ним пиво. Хто не пам’ятає, ось моє інтерв’ю з ним

Мітки:

Брненські замальовки

Зві­сно, окрім усьо­го, я гуляю і Брном.

Мітки: , ,

Про Центральну Моравію

99 крон Чеським дра­гам + пів­то­ри годи­ни дру­гим кла­сом — і я в Оло­мо­у­ці.

Мітки: ,
Top