Категорія: Записки

Чогось дав­но не було в неї нор­маль­них каве­рів, а тут пря­мо пора­ду­ва­ла.

Мітки:

Buv ja vitrom, buv ja ĺutym, buv ja nordom. Stav ja niz̧nym, stav ja ptahom i krylom. A jakoś meni zustrilaś veĺmy gorda — I prokynuvśa ja vranci dz̧erelom. Lepeçu teper strumoçkom biĺa hvirtky. Şepoçu jij: hoç ustamy prytorknyś. A vona sobi, prymhlyva, naçe …

Ціка­ві дослі­ди Read More »

Мітки:

Мітки: ,

Це кру­то.

Мітки:

На цьо­му сві­ті є бага­то недо­ціль­них речей. Іно­ді вони дово­лі логі­чні, зва­жа­ю­чи на обста­ви­ни, і їх можна стер­пі­ти. Іно­ді вони бісять, аж через край хлю­пає. Напри­клад, під­трим­ка C11 в ком­пі­ля­то­рах. При­пу­сти­мо, я пишу код, який хоче ато­мар­ні ціло­чи­сель­ні опе­ра­ції. Що я роблю в GCC 6.3? ‑std=c11, …

Про стан­дар­ти Read More »

Мітки: , ,

Rspamd уже дав­нень­ко навчив­ся збе­рі­га­ти дані по ста­ти­сти­ці між рестар­та­ми, і от її нако­пи­чи­ло­ся стіль­ки, що роз­див­ля­ти­ся ста­ло ціка­во. Спад чистих листів напри­кін­ці мину­ло­го року — це я від­пи­сав­ся від об’ємних роз­си­лок GlusterFS і Ceph. Добре видно те, як фільтр навча­є­ться — з часом …

Ціка­ві дослі­ди Read More »

Мітки: ,

Дово­лі мило­ви­дна части­на міста. Точні­ше, хоча фор­маль­но воно ще Брно, але по суті це вже дале­кі око­ли­ці. Тут є усе для хоро­шої про­гу­лян­ки — пря­мий трам­вай, річка, гори і ліс. На пра­во­му бере­зі Сві­та­ви — залі­зни­ця з кіль­ко­ма туне­ля­ми, дачні і не дуже дачні …

Obřany Read More »

Мітки: , , ,

The annual drawing for tickets to the Vienna Philharmonic New Year's Concerts has now been completed. We regret to inform you that your application was not among those selected. We are thus unable to offer you tickets to any of …

🙁 Read More »

Мітки: ,

Спо­ді­ва­ю­ся, мої очі колись ска­жуть за це «спа­си­бі». 631‑й PocketBook. «Тихий Дон» уже дочи­ту­ва­ти­му на ньо­му.

Мітки:

Зимо­ва бер­лін­ська агло­ме­ра­ція тури­сти­чно дово­лі нудна. Ста­туї загор­ну­ті у шпа­ків­ні, будів­лі — в буді­вель­ні ліси, асфальт роз­ко­па­ний під метро, а холо­дний вітер уздовж Шпрее пере­га­няє смі­т­тя­чко під зали­шка­ми Бер­лін­ської сті­ни.

Мітки: , , , ,