Категорія: Записки

Звід­си. "Иосиф Давыдо­вич, Вале­рий Федо­ро­вич, мы с вами. Если они все Шар­ли, то мы с вами все Кобзо­ны и мы с вами все Рашки­ны", — отме­тил Нико­нов. Нага­даю, хто не в кур­сі, що ще в дале­ко­му 1988-му році було ска­за­но: Бесе­ды на сон­ных кухнях, Тан­цы на …

Рок-н-ролл Read More »

Мітки:

Ну, з почи­ном. Але, від­вер­то кажу­чи, сла­бо. Почерк, зві­сно, дуже чіткий, але зага­лом сла­бо. І кліп див­ний. І Флор зда­тна на біль­ше (зуб даю, After Forever гово­рив сам за себе). Ну та вийде ввесь аль­бом, буде видні­ше.

Мітки: ,

Чоти­ри дні від­по­чи­вав у Кар­па­тах. Зао­дно навчив­ся ката­ти­ся на лижах. Тро­хи фото­чок і дета­лей буде зго­дом, а поки поді­лю­ся лай­фха­ком. Років десять тому мене навчи­ли, як відв’язатися від бом­жа на кар­пат­сько­му залі­зни­чно­му вок­за­лі. Тоді діло було в Мука­че­ві, а цьо­го разу все ста­ло­ся у львів­сько­му При­кар­пат­ті. …

Кар­па­ти Read More »

Мітки: ,

Може, повто­рю­ся, але дум­ка того вар­та: от саме тому я на сто­ро­ні мета­лу, і саме тому вва­жаю, що це і є музи­ка, справ­жня, від корі­н­ня і до сьо­го­де­н­ня. А не хіп-хоп пога­ний, який виліз із тем­них роз­гра­бо­ва­них квар­та­лів.

Мітки: ,

Мітки:

Тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті.

Мітки: , , ,

Відео. Niech inni se jadą gdzie mogą gdzie chcą do Wiednia Paryża Londynu A ja się ze Lwowa nie ruszę za próg ta mamciu ta skarz mnie Bóg Bo gdzie jeszcze ludziom Tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie! Gdzie śpiewem …

Tylko we Lwowie Read More »

Оох.

Мітки: ,

Саме цю шту­ку зігра­ли пер­шою на кон­цер­ті 29–го чила: Ну і якщо хто не знав:

Мітки:

Для мене про­гра­ма на пото­чний рік вичер­па­ла­ся, і поки я зараз сиджу на заклю­чно­му кон­цер­ті в Націо­наль­ній філар­мо­нії Укра­ї­ни й зача­ро­ва­но див­лю­ся на те, як Роман Кофман дири­гує камер­ним орке­стром, бот люб’язно публі­кує цей запис. Насам­пе­ред, заува­жу, що в цьо­му запи­сі не буде нічо­го ні …

Під­сум­ки 2014–го року Read More »

Мітки: