Категорія: Записки

Загля­нув тут у субо­ту на Вело­байк — 2015. Ох і ціни :(. Зві­сно, в євро вони не змі­ни­ли­ся, а в грн мій вєлік тепер штук трид­цять коштує. Про дво­пі­дві­си я вза­га­лі мов­чу, там шести­зна­чні числа.

Пічаль-біда.

Єди­ні вєлі­ки, які збе­ре­гли від­но­сно аде­ква­тну ціну — це Фор­ти.

Мітки:

Був учо­ра на кон­цер­ті Сим­фо­ма­нії (це там де купа гар­них дів­чат на скри­пках гра­ють в основ­но­му каве­ри на рок/метал, а ще в них мега­ха­ри­зма­ти­чна бара­бан­щи­ця, соне­чко про­сто) і Місте­рії (а це там, де мімі­мі­шна дів­чин­ка Іра соліс­тка, може, ви її по іксфа­кто­ру бачи­ли).

Звер­ху це вигля­да­ло так:

W8teZqSYp2E

Ува­жний да зна­йде мене на фотці.

На кон­цер­ті ще висту­па­ли Sunrise і Біла Вежа, але остан­ню ми про­сто пропу­сти­ли, а на пер­ших потра­пи­ли тіль­ки на остан­ню пісню-кавер TNT (AC/DC).

При­клад Сим­фо­ма­нії: раз, два.

При­клад Місте­рії: раз, два.

Мітки: , , ,

Звід­си.

"Иосиф Давыдо­вич, Вале­рий Федо­ро­вич, мы с вами. Если они все Шар­ли, то мы с вами все Кобзо­ны и мы с вами все Рашки­ны", — отме­тил Нико­нов.

Нага­даю, хто не в кур­сі, що ще в дале­ко­му 1988-му році було ска­за­но:

Бесе­ды на сон­ных кухнях,
Тан­цы на пья­ных сто­лах,
Где музы облю­бо­ва­ли сор­ти­ры,
А боги живут в зер­ка­лах.
Где каждый в душе — Сид Вишес,
А на деле — Иосиф Кобзон.
Где так сто­ек девиз: «Кто рань­ше успе­ет: ты или он?»

Мітки:

Ну, з почи­ном.

Але, від­вер­то кажу­чи, сла­бо. Почерк, зві­сно, дуже чіткий, але зага­лом сла­бо. І кліп див­ний. І Флор зда­тна на біль­ше (зуб даю, After Forever гово­рив сам за себе). Ну та вийде ввесь аль­бом, буде видні­ше.

Мітки: ,

Чоти­ри дні від­по­чи­вав у Кар­па­тах. Зао­дно навчив­ся ката­ти­ся на лижах. Тро­хи фото­чок і дета­лей буде зго­дом, а поки поді­лю­ся лай­фха­ком.

Років десять тому мене навчи­ли, як відв’язатися від бом­жа на кар­пат­сько­му залі­зни­чно­му вок­за­лі. Тоді діло було в Мука­че­ві, а цьо­го разу все ста­ло­ся у львів­сько­му При­кар­пат­ті. Тим не мен­ше, спра­цю­ва­ло.

Так от. Якщо до вас у Кар­па­тах піді­йшов бомж, рів­но­мір­но обма­за­ний сво­ї­ми сопля­ми, почав маха­ти рука­ми і щось гово­ри­ти, доста­тньо спо­кій­но, але твер­до на ньо­го поди­ви­ти­ся і чітко ска­за­ти «пуй ту». Реа­кція непе­ре­вер­ше­на — зди­во­ва­на рожа, руки в гору і бур­мо­ті­н­ня «поняв-поняв».

Мітки: ,

Може, повто­рю­ся, але дум­ка того вар­та: от саме тому я на сто­ро­ні мета­лу, і саме тому вва­жаю, що це і є музи­ка, справ­жня, від корі­н­ня і до сьо­го­де­н­ня. А не хіп-хоп пога­ний, який виліз із тем­них роз­гра­бо­ва­них квар­та­лів.

Мітки: ,

Мітки:

Тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті.

Мітки: , , ,

Відео.

Niech inni se jadą gdzie mogą gdzie chcą
do Wiednia Paryża Londynu
A ja się ze Lwowa nie ruszę za próg
ta mamciu ta skarz mnie Bóg

Bo gdzie jeszcze ludziom
Tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie śpiewem cię tulą
l budzą ze snu?
Tylko we Lwowie!

l bogacz, i dziad
Tu są za pan brat
l każdy ma uśmiech na twarzy..
A panny to ma
Słodziutkie ten gród,
Jak sok, czekolada i miód…

l gdybym się kiedyś
Urodzić miał znów,
To tylko we Lwowie!
Bo szkoda gadania,
Bo co chcesz, to mów
Nie ma jak Lwów!

Możliwe że więcej ładniejszych jest miast
lecz Lwów jest jedyny na świecie
i z niego wyjechać ta gdziesz ja bym mógł
ta mamciu ta skarz mnie Bóg

Оох.

Мітки: ,