Категорія: Записки

Але неве­ли­кий і недов­го, хоча гри­мі­ло добря­че. На обла­сно­му кон­кур­сі ЮІР 5‑те місце. Ну їх… Бідний Коля :)… Порвав своє про­дов­же­н­ня "Епі­ло­гу", але нато­мість виклав дещо ціка­ве. Читай­те. Не жар­ко.

Мітки: ,

Чомусь я ще не сплю. Сту­кну­ло в голо­ву шука­ти видав­ни­цтво, куди можна посла­ти свої вір­ші. Дов­бу цим Коли­бен­ка. Про­дов­же­н­ня "Епі­ло­гу" ще не порвав. Але хто-зна, от ляжу спа­ти, сам Патрік лише знає, що в голо­ву мені сту­кне. Все, добра­ніч.

Мітки:

Але то все таке. Подя­ка така собі… Жар­ко. Про­дов­же­н­ня епі­ло­гу напи­сав, лежить у порт­фе­лі, але чомусь викла­да­ти його не хоче­ться. Пор­ву і вики­ну. Як люди уму­дря­ю­ться в таку жару хво­рі­ти на засту­ду?

Мітки:

Немо­жли­во вийти надвір. Пече так, як зда­є­ться не пекло ніко­ли, ну хіба що в Кар­па­тах того року, як я їздив на роз­ко­пки. Трин­дець. Зно­ву дово­ди­ться сиді­ти цілий день у хаті. Про­сто немо­жли­во. А ще я ходжу в шко­лу і сиджу в кла­сах у самий роз­пал аццько­го пекла. Вла­сне, зно­ву …

Все та ж жара Read More »

Мітки: ,

Зате ми вигра­ли зма­га­н­ня. І їде­мо в Пол­та­ву на обла­сні в субо­ту. Зараз буду роз­по­чи­на­ти пере­но­си­ти ще один сайт.

Мітки: , ,

Что нам ветер да на это отве­тит?.. Пограв­ся із зов­ні­шнім вигля­дом сво­го Дебі­а­на — ста­ло наба­га­то при­коль­ні­ше і радує око. Зро­бив скрін­шот, думаю від­прав­лю на Лафокс чи на ЛОР. Про­си­дів в хаті май­же цілий день. Ну, те що їздив (в гараж aka …

ДДТ — Ветер Read More »

Мітки: , ,

Нова тема вста­нов­ле­на і лока­лі­за­ція сай­ту вико­на­на. Плюс до того викла­дую Universal Program Licence 3.0 (чер­не­тка) для публі­чно­го обго­во­ре­н­ня. Ось тут: http://natalenko.name/myfiles/upl.txt.

Мітки:

Помо­є­му, кара­ван DNS дійшов і до Укра­ї­ни. Я спо­сте­рі­гав ціка­ве яви­ще — з‑за кор­до­ну цей сайт був досту­пний, а із Укра­ї­ни — ні. Зараз, таке як, всьо в поряд­кє. При­йшов наре­шті Linux Mint miniKDE. Зачо­тна шту­ка. Жар­ко. В прин­ци­пі, я не знаю, що ж чекає на нас …

Enigma — Track 10 :))) Read More »

Мітки: , ,

Ура! Наре­шті це чудо ста­ло­ся, і я отри­мав нор­маль­ний хостинг, на який буду пере­но­си­ти всі свої сай­ти. Вла­сне, сайт з вір­ша­ми вже пере­їжджає. Вели­ке спа­си­бі Farcaller'у aka Воло­ди­ми­ру Пуза­но­ву :). Після пере­не­се­н­ня сай­ту з вір­ша­ми думаю пере­не­сти всі інші. Ну, про­ща­вай ЖЖ з його …

Я віль­ний Read More »

Мітки:

Мабуть, напи­сав. Може­те диви­ти­ся сайт з кре­а­ти­ва­ми.

Мітки: