Категорія: Записки

Виклав вірш на http://gak.com.ua/, тепер думаю, що з того вийде. Вла­сне, ось воно: http://gak.com.ua/creatives/1/5102, там з деяким часом мають з'явитися рецен­зії. Ціка­во було б почи­та­ти ;).

Мітки:

Jes, mi provas skribi esperanto :). Hodiaŭ mi vidis futbolo. Nia komando "Gazovik" (mia ama komando) gajnis kun poento 8:1. Mi estas ĝojas. Ira dones mi testoj. Mi faras ili. Ĝis revido!

Мітки: ,

Kio estas Esperanto? Mi ne scias. Sed mi volas scii. Насправ­ді, я знаю, що це таке. Навіть від­но­вив його вивче­н­ня (вивчав рані­ше). На диво, він дуже лег­кий, факти­чно його можна вивчи­ти за день. До того ж, логі­чний, про­стий і… між­на­ро­дний. Tio …

Esperanto Read More »

Мітки:

До речі, сьо­го­дні отри­мав 3 гра­мо­ти і 3 дипло­ми за всі мої цьо­го­рі­чні заслу­ги. Біль­ше не отри­му­ва­ти­му :(.

Мітки: ,

На ІТС про­хі­дний бал 41. У мене 42. Робіть виснов­ки, люди добрі, я попа­даю на факуль­те­ти, які писав в при­орі­те­тно­му спи­ску. Ура!

Мітки:

Від­дзве­нів. Наре­шті? Писав сидів StreamOS. Уве­че­рі піду від­мі­ча­ти.

Мітки: ,

Я таки напи­сав листа до жито­мир­сько­го літе­ра­тур­но­го жур­на­лу "Оксія". Думаю домо­ви­ти­ся з ними про те, щоб вони надру­ку­ва­ли щось із моїх вір­шів.  Зараз оце собі думаю, чи вар­то було вза­га­лі зв'язуватися з публі­ка­ці­єю ;). Біль­ше нічо­го сер­йо­зно­го.

Мітки:

Так, це та річ, що зве­ться авто­ма­том, з якої я сьо­го­дні стрі­ляв. Було 9 патро­нів. 3 оди­но­чни­ми, 6 чер­гою. Оди­но­чни­ми влу­чив всі­ма в ціль (за що офі­цер, який був за мною закрі­пле­ний, ска­зав "моло­дець" і що в мені "щось є"). Чер­гою хрі­но­во стрі­ля­ти, нема нави­чок, тому я, хоч …

АК-74 Read More »

Мітки: , ,

Тестую зараз отри­ма­ний Linux Mint miniKDE. Дуже подо­ба­є­ться, все заве­ло­ся без зусиль, все кла­сно, гар­но і не глю­чить. Вчо­ра почав пра­ви­ти текст, пере­да­ний мені Коли­бен­ком. Зве­ться "Лица­рі без­ум­ства". Окрім того, що він сам по собі порів­ня­но з інши­ми вже існу­ю­чи­ми здо­ро­вий, так …

На інфор­ма­ти­ці Read More »

Мітки: , ,

Нічо так поси­ді­ли в Колі. Навіть дуже так нічо­го. Зно­ву сьо­го­дні жар­ко! Скіль­ки можна? На кого Сон­це таке зле, що гото­ве спа­ли­ти к чор­там соба­чим все живе? Чи не на мене нена­ро­ком? А я в домі­ку :-P. Напи­сав про­гу для обчи­сле­н­ня кіль­ко­сті про­стих мно­жни­ків …

Діти of Bodom Read More »

Мітки: , ,