Категорія: Записки

Був у Заче­пи­лів­ці, при­лив ще там все, що можна було при­ли­ти. Потім поїхав до сво­їх на вилаз­ку. Шашлик, пиво, і вза­га­лі кла­сно :). Від­віз Іру додо­му що зве­ться "с вєтєр­ком" на сво­є­му мер­сі мар­ки "Укра­ї­на" ;). Потім потра­пив на фут­бол. "Газо­вик" про­дув …

Вилаз­ка Read More »

Мітки: , ,

Від­був випу­скний, все про­йшло начеб­то нічо­го так, ніхто під забо­ром не валяв­ся :). Феєр­верк вла­шту­ва­ли гар­ний, ну і медаль… гм-гм… :). Тіль­ки про­снув­ся, зараз їха­ти­му в Заче­пи­лів­ку. P.S. Іра, дякую за каву, без неї я б не дійшов.

Мітки: ,

Зав­тра випу­скний, але я не хочу зов­сім про це дума­ти. Сьо­го­дні виклав новий твір, цей раз про­зою. Бага­то думав над тим, яко­го дідь­ка я так гли­бо­ко зако­ху­ю­ся. Ріше­н­ня не зна­йшов, не зна­йшов вин­них (ну хіба сам, зви­чай­но, біль­ше того, так і є), не …

Перед­день випу­скно­го Read More »

Мітки: , ,

Угу, віль­но диха­є­ться віль­ним пові­трям :). Дожи­ваю остан­ні дні до випу­скно­го, а там, далі, в Київ, і, якщо все буде добре, на роз­ко­пки. Дочи­тав "Дни затме­ния". Почав чита­ти Сол­жне­ці­ни­ца "В кру­ге пер­вом". Пара­лель­но почну чита­ти А. Стру­га­цько­го "Дья­вол сре­ди людей". Назби­рав купу …

Сво­бо­да Read More »

Мітки: , ,

Поси­ді­ли з Сань­ком, попи­ли пива (осо­би­сто я літру пше­ни­чно­го), від­мі­ти­ли, коро­тше, так, як тре­ба. Істо­рія, зви­чай­но, 12 :).

Мітки: ,

Здав. Ще не знаю оцін­ки (тіль­ки-но вийшов з кабі­не­ту), але від­чу­ваю що все гут. Почав чита­ти Стру­га­цьких "Дни затме­ния". Зви­чай­но, подо­ба­є­ться, твір навіть з при­ко­ла­ми, ржа­чний.

Мітки: ,

Дочи­тав "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"".

Мітки:

Тре хоч повчи­ти, а то у п'ятницю екза­мен. Зате він остан­ній :). А вза­га­лі, все почи­нає набри­да­ти.

Мітки:

Пишу з екза­ме­ну по інфор­ма­ти­ці. Здав :)))). Вчо­ра дочи­тав Чапе­ка "Белая болезнь". Спо­до­ба­ло­ся. А зараз читаю Стру­га­цьких "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"". Кла­сно :).

Мітки: ,

Ми вчо­ра таки вигра­ли з рахун­ком 9:1, але чесно кажу­чи, наші гра­ли хрі­но­во, якби реа­лі­зу­ва­ти всі момен­ти, то було б 15:1. А то і 20. Зно­ву жа-а-а-а-арко. Скіль­ки можна?

Мітки: ,