Категорія: Записки

Як від­учи­ти Іри­шку від Евер­кве­ста? Сидить цілий день, грає… Зараз от піду, від­во­лі­ка­ти­му :). А потім в сана­то­рій, там кла­сно має бути, та і не жар­ко сьо­го­дні, з тими дня­ми не порів­ня­ти. До речі, вірш на сай­ті з кре­а­ти­ва­ми новий є. Попов­нив інет-раху­­нок, зака­чав сьо­го­дні …

Ігри Read More »

Мітки: , ,

Цілі дні тепер при­свя­че­ні від­по­чин­ку. Вдень або сиджу за ком­пом, або зайня­тий ще чимось кори­сним, вве­че­рі ж їду до Іри­шки. Там або гуля­є­мо, або… гуля­є­мо :). Ну, ще диви­ли­ся у мене "Гар­рі Пот­те­ра". Сьо­го­дні теж думаю поїха­ти. Вве­че­рі. Пише­ться новий вірш по …

Від­по­чи­нок Read More »

Мітки: ,

На про­ха­н­ня тру­дя­щих викла­даю фотку, де я і Іру­ня (це на випу­скний було).

Мітки: , ,

Рубі­ку, як зав­жди, при­хо­дять гені­аль­ні ідеї в голо­ву, от єди­не жаль, що рід­ко. Вчо­ра таки зібра­ли­ся вчо­ти­рьох (він з  Мари­ною і я з Іри­шкою), поси­ді­ли в… гм-гм… ну кафе, мабуть, потім в парк пішли. Гар­но вечір про­йшов… Сьо­го­дні поїхав і забрав пра­ва. Від­кри­ті кате­го­рії A і …

Вечір на чоти­рьох 🙂 Read More »

Мітки: ,

На сай­ті з вір­ша­ми виклав вір­ша по моти­вах най­улю­бле­ні­шо­го мого пое­та Бори­са Олій­ни­ка назло Коли­бен­ку. Хай тепер пише від­по­відь, як при­їде :).

Мітки:

Був на роз­ко­пках аід Ком­со­моль­ськом. Копа­ли ран­ніх слов'ян. Із усьо­го, що зна­йшли за час мого пере­бу­ва­н­ня там — кера­мі­ка, гли­ня­на обмаз­ка і ще якийсь інстру­мент ціка­вої фор­ми, з камі­н­ня, але неві­до­мо­го при­зна­че­н­ня. Жили в пала­тках, я разом з Коли­бен­ком. Річка поруч (Псел), але жар­ко було, …

З роз­ко­пу Read More »

Мітки:

Зав­тра таки їду на роз­ко­пки (наре­шті!), вчо­ра взяв спаль­ник і ков­рик. Коли­бен­ко сьо­го­дні обра­ду­вав, що зустрі­не. Хоч поко­па­ю­ся, кажуть, там має бути бага­то чого ціка­во­го (ну, якщо віри­ти Рижо­ву, а йому-то можна віри­ти). Запу­­стив-таки сьо­го­дні DVD-RW через IDE2USB-шну­­ро­­чок. Пише, читає. Виклав два …

Архе­о­ло­гія і не тіль­ки Read More »

Мітки: , ,

Катав­ся сьо­го­дні, такий гар­ний день, от тіль­ки вітер, хоча не холо­дно. Бачив новий міст через Воро­ну, кла­сно його зро­би­ли. Зро­бив чужо­го ком­па, хазя­їн начеб­то задо­во­ле­ний. Бала­каю з Ірою в аські. Не ско­ро ж вона при­їде, а я тут кожен день чекаю…

Мітки: , ,

Вчо­ра ввесь день гуляв з Ірою Киє­вом. Так кла­сно було :). Одне заді­ло — дощ лив навіть не як з від­ра, а хм… незро­зумі­ло з чого. Хоча в цьо­му були свої плю­си — через пото­ки води на Андрі­їв­сько­му узво­зі я пере­но­сив Іру на руках :). Ірусь, …

Щастя Read More »

Мітки: ,

Таа­а­а­ак! Іра, я тебе кохаю! Хочу кри­ча­ти на ввесь світ про це, щоби навіть сон­на сова вдень стрі­пну­ла­ся і гепну­ла­ся на зем­лю від тако­го кри­ку! Ірин­ко, дякую тобі, за твоє "так", дякую за цей вечір, неза­бу­тній і непо­втор­ний, за те про­сто, що ти …

Вер­ши­на чи наре­шті :)? Read More »

Мітки: