Категорія: Записки

Hinterland

Y Gwyll, або Hinterland, — такий собі похму­рий дете­ктив­ний сері­ал родом з Уель­су. У ньо­му май­же ніхто ніко­ли не посмі­ха­є­ться, бага­то не гово­рить, зна­чна части­на сцен зня­та в напів­тем­ря­ві (а що ви дума­ли зна­чить «y gwyll» уель­ською? сутін­ки ж), а сон­це якщо і з’являлося в кадрі,

Мітки:

«Чёрный Кофе» на радіо

Вони заві­та­ли на «Своё Радио» зно­ву. Але цьо­го разу є ізю­мин­ка: хто зна­йде мене в цьо­му запи­сі, тому плю­сік в кар­му.

Мітки: , ,

Фотки з Карпат

Точні­ше, пей­за­жі, які я накла­цав під час під­йо­му на гору. Сні­гу не було, тому роз­ка­зу­ва­ти там осо­бли­во нема про що. Гори схо­жі біль­ше на осін­ні, аніж на зимо­ві, сніг почав­ся тіль­ки коли ми пере­тну­ли сні­го­ву лінію. Зві­сно, ніхто і не катав­ся :(.

Мітки: , ,

Післяноворічний Майдан

Фотки за 10-те число.

Мітки: , , ,

Гурт «Легион», «Своё Радио»

Без пере­біль­ше­н­ня, істо­ри­чний виступ одно­го з моїх най­улю­бле­ні­ших гур­тів: Кру­то, що це ста­ло­ся. Я цей виступ дивив­ся у пря­мо­му ефі­рі.

Мітки: , ,

Лижна траса на Протасовому

Посе­ред тижня, кори­сту­ю­чись сво­єю від­пус­ткою, зібрав­ся з дум­ка­ми і поїхав на Про­та­сів Яр тесту­ва­ти лижну тра­су. Вра­же­н­ня: доро­го, коро­тко, людно, але сніг які­сний. Більш поло­га гір­ка дуже при­єм­на, там зви­чай­ний одно­мі­сний витяг. На кру­ту гір­ку — дво­мі­сний, і він ніфі­га не зру­чний. Я дві­чі

Мітки: ,

Тарантіно

Ходи­ли у п’ятницю на нічний сеанс «The Hateful Eight». Жуть :). Потім мені ще вдень пока­за­ли «Pulp Fiction». Ціка­во, що він назні­має далі. Хто ще не ходив — ідіть. Хоч і три годи­ни, але фільм — ще та шту­чка.

Мітки:

«Муха» в шоу «Чайка на Маяке» в програмі «Живые»

А тепер я хочу, щоб вони повто­ри­ли це на «Сво­є­му радіо». UPDATE 1. «Наше Радио»:

Мітки:

Муха — У меня в голове

Про­дов­жу­ю­чи музи­каль­ний пози­тив поча­тку року, викла­даю сві­жий аль­бом гру­пи Муха. Слу­хай­те, тако­го вока­лу нема біль­ше ні в кого.

Мітки:

Новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру — 2016

Мітки:
Top